Sida:Östgötars minne.djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
2113—2124
1727.

och konstnärer, civile ämbetsmän, militärer, hofmän, handlande, landtmän och bruksegare. I detta hem uppväxte och beundrades deras dotter, den sköna och snillrika Anna Charlotta, sedermera fru Schröderheim, det högre sällskapslifvets mest lysande stjärna under den gustavianska tiden.

1727.

2113. Daniel Lindenhagen. F. 1709; fad. Samuel, gästgifvare i Skeda. Gästgifvare i Målbäck i Skeda. D. 1754.

L. är stamfader för ännu fortlefvande släkten Lindhagen.

2114. Johan Rehn. F. i Linköping 1708 912; fad. Måns, mjölnare. Stud. i Lund 29; prv. 36. Subkantor vid Linköpings gymnasium 36; e. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 39; kyrkoherde i Ukna 52. D. 1771 179.

Bivistade finska kriget 1740—42.

2115. Jakob Sjösteen. F. i Örbärga 1706 306; fad. Magnus, kronofogde. Stud. i Lund 24. V. häradshöfding i Småland, sed. bosatt i Väfversunda. D. där 1751 612.

2116. Per Bredstrand. F. i Östra Vingåker, Söderm. län, 1700 116; fad. Johan, bonde i Skedevi. Prv. 30. Komminister i Skönbärga 38. D. 1759 215.

2117. Erik Kinnander. F. i Tirserum 1702 285; fad. Lars Amundsson, bonde i Kisa. Fil. doktor 37; prv. 39. Rektor i Eksjö 39; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 49; prost 63; kontr.-prost 68. D. 1786 166.

K. är stamfader för ännu lefvande ätten Kinnander.

2118. Johan Litzenius. F. i Gryt 1708 108; fad. prost där, sed. i Söderköping. Fil. doktor 37; prv. 43. Gymn.-adj. i Linköping 37; kollega 39; konsist.-notarie 42; lektor 47; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 55; prost 56; kontr.-prost 61. D. 1766 121.

2119. Per Sörling. F. i Appuna 1703 197; fad. kyrkoherde [1420]. Prv. 32. Komminister i Ödeshög 37. D. 1739 306.

»Var en fromsint och mycket afhållen man, men nog sjuklig.» Bl.

2120. Per Amnelin. F. i Å 1699 291; fad. Jöns, bonde. Prv. 1736. Komminister i Kimstad 39. D. 1752 311.

2121. Gustaf Adolf Vetterström. F. 1711 125; fad. Anders, kommissarie i Malexander. Landtjägare i Österg. Egare af Bjärhult i Malexander. D. på Bjälnäs där 1786 146.

Några uppgifva, att n:r 2121 skulle varit son af Gustaf Vetterström (af annan ätt), landsfiskal och hemmansegare vid Motala, samt aflidit som student hemma hos fadern 1736, eller enligt andre 1739, men detta har ej bekräftats.

2122. Daniel Atterbom. F. i Skönbärga 1706; fad. komminister [1258]. Prv. 37. Komminister i Hogstad 40. D. 1765 1711.

2123. Olof Rothelius. Fad. bonde i Kisa. D., antagl. som stud., på Gotland 1732.

»Var klen i studier och af elak fräjd; ihjälsköt sig själf på Gotland.» Bl.

2124. Johan Metzenius. F. i Lillkyrka 1707 711; fad. kyrkoherde [1178]. Prv. 34. Komminister i Mogata o. Borrum 41. D. 1753 1411.

»Som han lät förmärka att vilja gifva sig i annan nation och aktade intet curatorernes eller andres råd, så beslöts, att hans symbola skulle honom igengifvas och så blifva honom qvitt.» Nat.-prot.

— 160 —