Sida:Östgötars minne.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1178-1192
1684.


1178. Isacus Svenonis Metzenius. F. i Lillkyrka 1663 18; fad. kyrkoherde [314]. Prv. 88. Kyrkoherde i Runö, Lifland, 88, i Lillkyrka 95. D. 1738 231.

Beviljades 1686 af akad. konsist. viaticum för att resa till Lifland, efter han var en »flijtig och skickelig och wacker person.» K.-prot. — Fick 1701 skarpt tilltal i domkapitlet för egenmäktig tillsättning af klockare samt för att han tagit mutor. Kallades till kyrkoherde i Västra Ed, hvilket dock af domkapitlet ogillades.

1179. Petrus Svenonis Hall. F. i Vadstena 1665, döpt 97; fad. häradshöfding o. borgmästare [504]. Notarie vid Sthlms just.-kolleg. o. förmynd.-kammare; kurator ad litem. D. i Sthlm 1714.

1180. Johannes Olavi Metropolin [Metropolinus]. F. i Vadstena 1662. döpt 81; fad. kyrkoherde [583]. Stud. i Åbo 83; prv. 92. S. m. adjunkt. anst. i Västra Stenby. D. 1701 76.

1181. Samuel Svenonis Norberg. F. i Norrköping 1661 87; fad. skräddare. Kamrer vid Avestafors järnverk, Kopparb. län; direktör där.

1182. Martinus Martini Varg. F. i Norrköping 1674 5; fad. råd- o. handelsman. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

1183. Benjamin Olavi Trysén [Trysenius]. F. i Tryserum 1664 217; fad. O. Vigius, kyrkoherde. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kammarskrifvare 1715. D. 1720.

1184. Isacus Andreæ Hargelius. F. i Östra Harg 1663 35; fad. kyrkoherde. Prv. 93. Kyrkoherde i Östra Harg 95; prost 1720. D. 1727 293.

1185. Nicolaus Magni Vangelius. F. i Vadstena 1663, döpt 1512; fad. kyrkoherde i Herrestad. Auskultant i Svea hofr. 92. D. 1693.

1186. Johannes Jonæ Venelius. F. i Västra Ryd 1663 236; fad. underofficer o. frälsefogde. Fil. doktor 97; prv. 1712. Konrektor i Linköping 1698; rektor 1700; lektor 02; kyrkoherde i Asby 13; kontr.-prost 13. D. 1744 191.

1187. Gothofridus Johannis Alinus. F. i Bredestad 1660; fad. kyrkoherde [488]. Fil. doktor 94. Lektor i Linköping 95. D. 1699 232.

1188. Andreas Laurentii Törner. F. i Skeninge 1664, döpt 108; fad. rådman. Fil. doktor 94. Konrektor i Linköping 94; rektor 95; lektor 98. D. i Linköping 1730 49.

1189. Fabian Laurentii Törner. F. i Skeninge 1667, döpt 219; fad. rådman. Fil. doktor 94. Docent i Upps. 96; akad.-adjunkt 99; fil. professor 1704; eloqv. prof. 11; åter fil. prof. 17. D. i Uppsala 1731 318.

Hans »talgåfva i katedern skall knapt haft sin like.» Utmärkte sig äfven som latinsk orator. Utgaf ej mindre än 213 akad. disputationer i åtskilliga ämnen. — Var i 10 år Östgöta nations inspektor.

1190. Johannes Petri Schenberg. F. i Skeninge 1667 62; fad. rådman Stud. i Lund 83; prv. 1702. Kollega i Linköping 1694; konrektor 95; rektor i Skeninge 97; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 1702; prost 27. D. 1730 12

1191. Daniel Magni Pontin. F. i Sthlm 1672 174; fad. biskop i Linköping [se 391]. Officer vid Amiralitetet, slutl. kapten. D. i fångenskap i Algier. Afrika, 1709.

P. deltog i sjöexpedition till Själland 1700.

1192. Olavus Jonæ Cherin [Cornulander]. D. i Sthlm 1698.

C. blef »igenomränd med värja» af Salomon Buth. Bl.

— 90 —