Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
2125—2137
1728.

2125. Botvid Gladhem [Gladbeck]. F. i Östra Stenby 1701 276; fad. Nils, bonde. Prv. 35. Kommin. i Hällestad 39; kyrkoherde i Vånga 61. D. 1774 1312.

2126. Anders Lindorff. F. i Torpa 1704 3; fad. Håkan, bonde. Fil. kand. 35; prv. 35. Hosp.-präd. o. syssloman i Norrköping 38; kyrkoherde i Furingstad 52. D. 1791 2812.

Stiftade 1783 ett stipendium »till tre fattige, sedige, flitige och till studier fallne ynglingar i Linköpings gymnasio.» Bl.

2127. Sven Sondenius. F. i Flisby 1701, döpt midfastosöndag; fad. Jöns Svensson, bonde. Apologist i Linköping 39. D. där 1765 2511.

S. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Sondén.

2128. Olof Venelius. F. i Linköping 1708 611; fad. prost [1186]. D. som stud. i Asby 1731, begr. 1910.

2129. Johan Regnér. F. i Västra Husby 1705 5; fad. kyrkoherde [1330]. Prv. 29. Komminister i Normlösa o. Härbärga 37. D. 1760 255.

2130. Carl Brytzenius. F. i Västra Tollstad 1706 27; fad. prost [1384]. D. som stud. i Vinnerstad 1730 13.

»Vardt 1728 af seniorerne åtvarnad att ej fördjupa sig i vidlöftigare skuld, utan pä godt manér bönfalla sin k. fader att vara sig behjälplig.» Nic.

2131. Per Meurling [Mörling]. F. i Kristdala 1707 76; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 33; prv. 35. Kyrkoherde i Kristdala 38; afsk. 89; prost 65. Riksdagsman 65, 71. Egare af Träthult i Kristdala. D. 1794 232.

M. »skötte kyrkans angelägenheter med kraftfull hand och vitsordades både af församling och förmän som en synnerlig ordningsman.» C.

2132. Daniel Ridderspore [Halling]. F. i Hallingebärg 1703, döpt 12; fad. Samuel, organist. Auskult. i Sthlm; aktuarie vid Gen.-tullarr.-societeten; landtullinspektor i Kalmar; öfverinspektor där. D. i Kalmar 1783 135.

2133. Jakob Retzius. F. i Klockrike 1709 75; fad. prost [1325]. Stud. i Lund 35; prv. 37. Komminister i Gammalkil 41. D. 1754 29.

2134. Johan Spak. F. i Vimmerby 1704 412; fad. Olof, kronolänsman. Prv. 37. Komminister i Vinnerstad o. Motala 64. D. 1775 53.

2135. Sven Varling. F. trol. i Östra Ryd 1708 510; fad. arrendator. Landtbrukare vid Norrköping 45.

Begärde 1742 att på kallelse till husprädikant få blifva i Uppsala examinerad och ordinerad, men blef ej. Efter att en kort tid ha varit landtbrukare i Norrköpingstrakten återkom han till Uppsala och fungerade som kurator höstterminen 1747. Året därpå fick han i sin fattigdom en skänk i penningar af nationen, men då han ännu 1750 dröjde kvar, begärdes hos rektor magnifikus, »att honom måtte gifvas consilium abeundi.» Bl. — En Sven Varling, rusthållare i Marby i Dagsbärg, död 1762 284 vid 57 års ålder, är nog ej ofvanstående.

2136. Anders Vikegren. F. i Kuddby 1706; fad. Per, bonde. Prv. 35. Komminister i Katarina förs. i Sthlm 43. D. 1759 206.

»Sökte åtkomma Sorunda pastorat på hvarje sätt» 1737, men ansträngde sig förgäfves. Var, då han dog, på förslag till kyrkoherde i Kvillinge.


1728.

2137. Henrik Berselius. F. i Landeryd 1704 163; fad. Bengt, hosp.-präd. o. syssloman i Linköping. Prv. 35. Fältpräst 42; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 44. D. 1765 2212.

Östgötars Minne.11
— 161 —