Sida:Östgötars minne.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2322—2333
1733.

hållna på Västerviks rådhus i anledning af glada tilldragelser inom konungafamiljen. Han författade äfven »Oförgripliga försök till gamla och nya Västerviks afskildrande med svag pensel» (manuskript). Siv.

2322. Johan Vadström. F. i Linköping; fad. borgare. Tullskrifvare i Uppsala, sed. i Örebro. D., drunkn. i Hjälmaren på våg till Sthlm, 1740.

2323. Thomas Odencrantz [adl. 1751; förut Rhyzelius]. F. i Linköping 1723 279; fad. biskop. E. o. kanslist i Riksarkivet o. Kanslikolleg. 47. Hofjunkare 55; kammarherre 61. Egare af Vårdsbärgs säteri i Vårdsbärg 54. D. i Linköping 1773 2710.

2324. Samuel Ekeroth. F. i Tjällmo 1712 910; fad. kyrkoherde i Svinstad. Mönsterskrifvare; fältväbel vid Närikes o. Värml. reg. 39; fänrik. Inspektor å Ervalla, Örebro län; landtbrukare vid Kungsör, Västm. län. D. 1778.

E. blef ur nationen utesluten och reste då 1734 ut till Danzig, där han sällade sig till kon. Stanislaus och blef soldat, enligt annan uppgift sedermera löjtnant i fransk tjänst. Före afresan hade han råkat komma i alltför intimt förhållande till en dotter af kaptenen Chr. Vadman i Skeda, Greta Regina, som på begäran blef kyrktagen som hans hustru.

2325. Magnus Tideström. F. 1713; fad. Håkan, hofr.-kommissarie i Sthlm. Auskult. i Krigskolleg.; kammarskrifvare 41; salpetersjuderi-direktör i Krist, län 48; afsk. 78. D. i Karlskrona 1799 97.

2326. Johan Collander. F. i Östra Husby 1714 66; fad. kyrkoherde [1517]. Privatlärare i Sthlm. D. »utan befattning» där 1763.

2327. Nils Nyrænius. Fad. bonde i östra Ny. Artillerikarl; proviantskrifvare på ett krigsfartyg vid exped. till Finland; mönsterskrifvare. D. i Finland 1742.

2328. Nils Loenbom. F. i Västra Ryd 1715 fad. prost [1448]. Prv. 39. Kommin. i Ljung o. Flistad 42; utn. kyrkoherde där 61. D. i Linköping 1762 131.

2329. Johan Samuel Lesle. F. i Västervik 1718 262; fad. David, borgmästare. Auskult. i Svea hofr. 36; v. häradshöfding; v. notarie vid Västerviks rådsturätt; v. auditör. D. i Sthlm 1747.

2330. Johan Bergqvist. Fad. kopparslagare i Sthlm. Gardeskarl.

»Sedan han blifvit allvarligen tilltalt för sitt själfsvåldiga uppförande, men detta oaktadt framfarit i sin envishet och utan landsmännernas vetskap och samtycke egenvilligt tagit sig den frihet, som en honnett student tillkommer, förr ån hans novitietid var ute, så blef han från nationen afvist» 1733. Nat.-prot.

2331. Gabriel Iser. F. i Kvillinge 1715 284; fad. Elias Lundberg, fänrik. Stud. i Lund 37; fil. doktor 41. Godsegare o. landtbrukare på Lund i Kvillinge 46. D. där 1748 223.

I. blef, då han infann sig hos en granne, 1öjtn. Falck, för att upptaga en afgift för dess rusthåll, så illa med en påk slagen, att han därigenom tillsatte lifvet. Banemannen dog, som det tros af egen tillskyndelse, i fängelset på Linköpings slott, sedan dödsdomen öfver honom afkunnats. Br.; Bl.

2332. Johan Regnér. F. i Linköping 1713 *%; fad. kyrkoherde i Lommaryd. Prv. 41. Bruksprädikant vid Gusum i Ringarum 41. D. i Norrköping 1743 173.

»Visade mycken kvickhet i prästexamen.» Bl.

2333. Bleckert Lundman. F. 1709; fad. inspektor i östra Husby. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist; registrator 70; tillika bokhållare vid Akcisrätten. D. i Sthlm 1772 84.

— 176 —