Sida:Östgötars minne.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2306—2321
1733.

2306. Jonas Zetterling. F. i Vånga 1711; fad. komminister [1439]. Prv. 39. Huspräd. på Stjärnorp 39; utn. komminister i Kuddby 43. D. på Stjärnorp 1744 12.

2307. Hans Mårtensson. F. i Norrköping 1715 154; fad. borgmästare [1636]. Fil. doktor 43; prv. 46. Kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 55; kontr.-prost 70. D. 1782 243.

2308. Johan Zerl. F. 1713 154; fad. Daniel, mässingsslagare i Norrköping. Teol. stud. Pädagog i Norrköping; bokhållare hos fabr. Svartz där. D. i Norrköping 1795 45.

Säges ha varit pietist.

2309. Magnus Vibjörnson. F. i Eksjö 1712; fad. kyrkoherde i Dagsbärg. Prv. 40. Komminister i Katarina förs. i Sthlm 51. D. där 1790 294.

2310. Per Fahlberg. Fad. Håkan, inspektor i Skeda. Skrifvare; uppsyningsman; landsfiskal i Österg. län; stadsfiskal i Linköping; rådman där. D. i Linköping 1755 64.

2311. Elias Eneroth. Fad. inspektor, Öfversättare o. tolk i Sthlm. D. där 1747.

Hans namn uppgifves af några varit Petrus Eliæ (el. Andreæ) Enrooth. Nämnes pietist.

2312. Gustaf Nylander. F. i Östra Ny 1707 2310; fad. Tobias, målare. Amanuens vid Akad. konsist. i Upps. Urmakare i Sthlm 41. D. där 1751.

Nämnes äfven »direktör öfver urfabrikerna» och »fabrikör vid R. St:s urfabr.»

2313. Carl Eklund. F. i Eksjö 1713 2310; fad. Carl, borgmästare. Auskult. i Kammarkolleg. 39; kanslist 41; notarie 48; assessor i Kammarrevisionen 62. Kanslist vid Utredn.-kommissionen 41; notarie 41; afsk. D. 1766 134.

2314. Nils Björkmark. F. i Locknevi 1714, döpt 171; fad. Anders, bonde. V. häradshöfding; bosatt å Värmdö, Sthlms län.

Enligt annan uppgift skulle han dött som student. Nämnes pietist.

2315. Israël Trolle. F. i Motala landsf. 1716 87; fad. Israël, häradshöfding. Auskult. i Göta hofr. 35; v. hhöfd. 40; häradshöfding i Lysing, Dal, Göstring o. Aska 47; afsk. 76. D. på Hageby i Allhelgona 1795 47.

2316. Peter Östensson [Gervallius]. F. i Skeninge 1718 77; fad. kyrkoherde [1481]. Auskult. i Göta hofr.; v. auditör vid Östg. inf.-reg.; auditör 49; tit. öfverauditör. D. 1753.

2317. Samuel Reuselius. F. i Viby 1711 22; fad. kyrkoherde i Västerlösa. Prv. 40. Kommin. i Hågerstad o. Oppeby 49; kyrkoherde där 63. D. 1763 97.

2318. Petrus Bergner. F. i Linköping 1714 37; fad. Samuel, rådman o. handlande. E. o. kammarskrifvare el. kanslist; bokhållare i Norrköping. D. 1751 4.

2219. Abraham Myrman. F. i Söderköping 1713; fad. guldsmed. Kamrer hos riksrådet gref Thure Bjelke 44; sterbhuskamrer i Sthlm. D. där 1779 3l3.

2320. Erik Duræus. F. i Linköping 1714 283; fad. kollega [1615]. Fil. doktor 43; prv. 50. Gymn.-adj. i Linköping 49; kollega 51; rektor 52; lektor 58; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 59; prost 63; kontr.-prost 66. D. 1788 212.

2321. Erik Maurin. F. i Östra Husby 1711 249; fad. Gudmund, smed. Prv. 38. Komminister i Västervik 45. D. 1767 224.

M. utgaf från trycket åtskilliga graf- och brudskrifter samt tal i bunden form,

— 175 —