Sida:Östgötars minne.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1508-1519
1701.

tillika rådman; tit. hofr.-kommissarie. D. i Värmland hos sin bror [1554] antagl. 1725.

1508. Laurentius Johannis Aschlin. F. i Askeryd 1680; fad. rektor i Eksjö. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; tjf. auditör vid ett reg. till häst 34 år; sekreterare vid fältkommissariatet 2 år; fältkassör 2 år; sekreterare hos öfverståth. gref Posse; aktuarie i Slottskansliet; tj:man i Rikets ständers kontor; räntmästare där. D. 1753 1.

1509. Petrus Johannis Cedermark. F. 1686; fad. borgmästare i Söderköping [1026]. Skeppsskrifvare i Karlskrona. D. där 1706 1.

1510. Magnus Erici Finelius. F. i Tirserum; fad. komminister [718]. Apologist i Västervik 1705—08. D. i Polen.

Var kallad till skvadronsprädikant, men föll igenom i prästexamen. »Blef sin tjänst förlustig och landsflyktig 1708 för det han upprättat ett skriftligt äktenskapskontrakt med en gift mans hustru.» Bl. — »Propter stuprum exsul.» Bj.

1511. Magnus Gudmundi Solvén [Solvenius]. F. trol. 1684. Drabant 1710; kvartermästare 13; löjtn. vid gref Erik Oxenstjernas reg. 18; kapten vid öfversten frih. Bengt Horns reg.; afförd ur rullorna 33.

1512. Sebastianus Magni Maville. F. i Västervik 1684 311; fad. tullförvaltare. Tullnär vid Landskrona sjötull; sjötullsinspektor i Kristianstad o. Åhus (1721); öfverinspektor vid tullarna i Skåne o. Blekinge; fullmäktig i Gen.-tullarr.-societeten 27.

1513. Johannes Henrici Speet. F. trol. i Norrköping; fad. rådman o. handlande. Lifdrabant hos kon. Carl XII; slutl. öfverstelöjtnant. D. i Bender, Turkiet.

Hans bröder, Abel och Peter, blefvo adl. Ehrenspetz.

1514. Johannes Johannis Drangel. F. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Förare vid Kalmar reg. 1703; fältväbel; kvartermästare vid Smål. kav.-reg. 04; löjtnant. D. 1726, begr. i Tuna 83.

Deltog i kon. Carl XII.s krig och blef tagen till fånga i slaget vid Pultava 1709.

1515. Ericus Johannis Drangel. F. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Kvartermästare. D. i Polen 1709.

1516. Andreas Johannis Drangel. f. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Prv. 1709. Reg.-pastor vid Kalmar reg. 10. D. i Skåne 1710, begr. i Gårdveda.


1701.

1517. Johan Collander. F. i Kvillinge 1674 1610; fad. Hans, sockenskomakare. Prv. 1708. Kommin. i Rogslösa o. Väfversunda 09, i Östra Husby 10; kyrkoherde i Tåby 17, i Östra Husby 31. D. 1745 146.

1518. Olof Pihlbom. Fad. Anders. Prv. 1712. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 12. D. 1718 215.

Var en gudfruktig och lärd man, ehuru han ej egde särdeles stora prädikogåfvor. Bl.

1519. Nils Aurelius. F. i Örtomta 1674 810; fad. Per Jönsson, bonde. Prv. 1706. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 06; kyrkoherde i Askeby 15; kontr.-prost 50. D. 1759 277.

A. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Aurelius.

— 114 —