Sida:Östgötars minne.djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3090-3101
1759.

3090. Anders Bergelius. F. i Lillkyrka 1738 712; fad. Samuel, skräddare. D. som stud. 1765.

3091. Erik Collnér. F. i Askeryd 1738 53; fad. bonde. Auskult. i Svea hofr. 64; e. o. notarie 67; kanslist 73. Kanslist i Rikets ständers ekon.-deputation 66, i deras urskilningsdeputation 69. E. o. kanslist i Riddarhuskansliet 69. Borgmästare i Sigtuna 75. D. 1779 234.

3192. Adolf Iggeström. F. i Linköping 1743 510; fad. Anders, landskamrer, tit assessor. Lifdrabant; kornett vid Jämtl. hästjäg.-skvadron; löjtnant i armén, sed. vid Hels.-reg.; afsk. 78. Landtbrukare å Vargsäter i Skeda; egare af Karleby i Kisa (83). D. på Björksnäs där 1808 295.

3093. Vilhelm Vennerdahl. F. i Linköping 1741 1010; fad. prost [2025]. Konstapel vid Amiralitetet; arklimästare; löjtnant. D., drunkn., i Karlskrona 1767.

3094. Åke Barfoth. F. i Misterhult 1738 2610; fad. Johan, inspektor. Fil. doktor 64; prv. 68. Docent i Upps.; e. o. hofprädikant 69. D. i Sthlm 1776 209.

Hade »godt minne, stark imagination; nyttjade sina naturgåfvor till inhämtande af många vackra kunskaper, ritade väl och egde god insikt i naturkunnigheten.» Höll festtal, »då kungl. familjen lyckligen genomgått koppympningen.» 1769. Br. — Blef ledamot af »Utile dulci» 1771.

3095. Jakob Seinknecht. F. 1741 246; fad. Jonas, kassör vid Finspång. D. som stud. på Drottningholm, Sthlms län, 1769 251.

Var, då han afled, informator hos hofkvartermästaren Laurent.

3096. Erik Sundellus. F. i Hällestad 1741 32; fad. Hans, bruksinspektör. Kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kronofogde i Göstring o. Vifolka 64— 69. D. på Grimstad i Östra Skrukeby 1778 194.

Kom på balans och måste taga afsked eller blef afsatt år 1769.

3097. Erik Henrik Blom. F. 1738 228; fad Carl, kronoskogvaktare i Östra Ryd. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; v. notarie vid Akcisrätten 69; notarie i politikolleg. 75; tredje kämnär vid nordöstra kämn.-rätten 76. D. 1795 306.

1760.

3098. Paul Ahlborg. F. i Östra Tollstad 1738 217; fad. Per Tollberg, bonde i Motala landsf. Prv. 66. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg 69; kommin. i Vinnerstad o. Motala 78; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 92; kontr.-prost 97. D. 1820 2910.

3099. Petter Nymansson. F. i Vadstena 1740 23; fad. Olof, skräddare. Kanslist vid Gen.-sjötullskansliet 68; tullkontrollör i Nyköping 68; tullförvaltare i Björneborg 71, sed. i Landskrona; kamrer vid Gen.-sjötullskontoret 80; tit. tulldirektör; afsk. 96. D. i Sthlm 1819 218.

3100. Abraham Sääf. F. 1740; fad. rådman och kopparslagare i Vadstena. Pädagog i Lovisa, Finland. D. där.

I anledning af åtskilliga inlupna klagomål öfver hans ostadighet och huglöshet samt nedriga uppförande uteslöts han ur nationen 1770. Nic. — Prädikade i Stockholms storkyrka och stal där en kyrkobibel samt dömdes till fängelse vid vatten och bröd »in arce Lovisæ, ubi postea pæedagogiam instituit.» Bj. — Uppgifves hafva omkommit genom drunkning.

3101. Carl Melinsson [Bolin]. F. i Södra Vi 1732 163. fad. inhysesman. Prv. 62. Fångprädikant i Norrköping 69. D. i Styrestad 1769 289.


— 239 —