Sida:Östgötars minne.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2024—2037
1724.

2024. Magnus Samuel Söderstéen. F. i Söderköping 1702 306; fad. kyrkoherde [1320]. Fil. doktor 43; prv. 44. Kyrkoherde i Hallingebärg 55. D. 1777 293.

»Sträng i grundsatser, ihärdig, rättrådig. Stark jordbrukare, lärde han sina sockenboar att bryta sten, utgräfva kärr och mossar, rothugga m. m., hvarom man i dessa vildmarker ej förut hade begrepp.» H. — Utgaf från trycket »De Sudercopia.»

2025. Vilhelm Anders Vennerdahl. F. i Grebo 1709 176; fad. kyrkoherde i Kuddby. Fil. doktor 34; prv. 43. Gymn-adj. i Linköping 35; kollega 37; konsist.-notarie 39; lektor 42; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 51; prost 51. Riksdagsman 51. D. i Norrköping 1753 119.

»Egde godt snille, vacker lärdom och passerade för en snäll svensk poet.» Br.

2026. Samuel Lindgren. F. i Östra Tollstad 1697 2712; fad. komminister. Landtbr.-inspektor i Småland. D. i Blekinge.

2027. Nils Ljungberg. Fad. Jonas, korpral i Rogslösa. Auskultant vid ämbetsverk i Sthlm.

1724.

2028. Magnus Törner. F. i Linköping 1703 72; fad. lektor [1188]. Auskultant vid Sthlms rådsturätt. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 56. D. där 1763 62.

2029. Samuel Törner. F. i Linköping 1707 203; fad. lektor [1188]. Auskult. i Kanslikolleg. 32 o. i Svea hofr. 33; registrator i Riksarkivet 44; afsk. 50. D. 1765 5.

Var en tid hofmästare hos en gref Horn. Invecklad i skuld.

2030. Paul Ekerman. F. i Västra Eneby 1708 1810; fad. prost [1105]. Kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm 26; notarie 28; tullinspektor i Göteborg 36; packhusinspektor i Sthlm 40; just.-borgmästare i Göteborg 45. D. i Sthlm 1749 1311.

2031. Leonhard Arvid Ekerman. F. 170.; fad. assessor i Jönköping [1207]. Stadsnotarie i Norrköping 30; aktuarie. D. 1736 10.

2032. Gregor Heller. Fad. Anders, rådman i Vimmerby. Sjöman 1729; hästhandlare i Vimmerby. D. 1735.

2033. Martin Cassel. F. i Skeda 1704 45; fad. gästgifvare. Oxhandlare i Skåne. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. (39). D. i Vadstena 1744 72.

Säges »farit i sin sjukdom omkring och sökt sig födan.»

2034. Anders Hagström. F. i Kvillinge 1700 205; fad. Jonas, torpare. Prv. 30. Kommin. i Vårdsbärg 35; kyrkoherde i Åsbo 43. D. 1778 112.

2035. Jonas Lindblad. Fad. Samuel, kronolänsman. »Inspektor på såpebruket.»

Nämnes »pietist.» — Akad. konsistoriet beviljade honom 1725 i maj 8 daler smt af Cassa studiosorum, »efter han är mycket fattig och råkat uti en svår sjukdom.» K.-prot.

2036. Nils Isacsson. f. i Askeryd; fad. bonde. Landtbr.-inspektor på Fiskmansbo, Upps. län, 1737. D. 1746.

2037. Magnus Livin. F. i Marbäck 1704 252; fad. kyrkoherde [1339]. V. häradshöfding. Landtbrukare i Skärstad i Södra Vi. D. där 1735 41.

— 153 —