Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
3354-3366
1770.

3354. Carl Gustaf Meurling. F. i Askeryd 1749 275; fad. prost [2049]. Kornett vid Bohusläns dragoner 75; löjtn.; afsk. m. tit. kapten 80. D. på Ulriksdals invalidinrättn., Sthlms län, 1824 167.

M. lärer ha rest till Ryssland 1785 och efter återkomsten därifrån blifvit kapten vid Ölands landtvärn.

3355. Seved Lindmark. F. i Rinna 1751 94; fad. komminister [1837]. Prv. 76. Komminister i Rinna 79; i Väderstad o. Harstad 98. D. 1807 291.

»En hederlig och rättskaffens prästman.» H.

3356. Johan Lars Banck. F. i Norrköping 1748 221; fad. skomakare. Prv. 75. Komminister i Mogata o. Borrum 90. D. »genom oförsiktig åkning» 1818 2210.

3357. Johan Dahlbom. F. i Norrköping 1751 221; fad. Anders, bryggare. Stud. i Lund 74; fil. kand. 74; fil. doktor 75. Bryggare i Norrköping 76. D. 1777 1310.

3358. Adolf Nymansson. F. i Vadstena 1750 163; fad. Olof, skräddare. Prv. 78. Kyrkoherde i Lommaryd o. Bålaryd 91; prost 1803; kontr.-prost 18—21. D. 1827 98.

Genom testamente år 1822 stiftade N. tre stipendier för studerande ynglingar vid Linköpings och Vadstena läroverk samt donerade till Lommaryds socken ett kapital, hvaraf räntan skulle utgå »till fattiga barns upptuktelse i gudsfruktan och de för landtmän angelägnaste yrken.»

3359. Johan Johansson [Hampelin]. F. i Pelarne 1749 2012; fad. bonde. Prv. 75. Bat.-prädikant vid Jönk. reg. 79. D. i Pelarne 1780 122.

3360. Lars Kraft. F. i Örbärga 1750 201; fad. kyrkoherde [2360]. Fil. kand. 76; prv. 76. S. m. adjunkt, anst. i Rumskulla 76; hus- o. brukspräd. på Ålhult i Södra Vi hos den bekante generalen Pechlin 77—83; slutl. past.- adj. i Södra Vi 1805. D. där 1808 161.

K., som var en kunnig man och duglig expeditionskarl, uppfördes flere gånger på förslag till pastorat samt åtnjöt förmäns och ämbetsbröders förtroende. S.

3361. Anders Teodor Nicander [de l'Isle]. F. i Västervik 1752; fad. Anders, packhusinspektor, tit. professor. Med. stud. Handelskontorist, antagl. i Sthlm; vistades i Finland 90. D. där 1791.

Uteslöts ur nationen 1771. — »För falskade skrifter» utstod han senare hårdt straff i Stockholm.

3362. Olof Lindgren. F. i Linköping 1749 1911; fad. Anders, snickare. Prv. 74. Komminister i Vallerstad o. Järstad 85. D. 1811 269.

3363. Lars Ljungberg. F. i Linköping 1746 149; fad. Lars, sämskmakare. Prv. 74. Komminister i Vireda o. Haurida 97. D. 1808 259.

3364. Carl Vahlberg. F. i Linköping 1751 124; fad. domkyrkosyssloman [2101]. Stud. i Åbo 72; fil. doktor 75. Aman. vid Fil. fakulteten där; v. notarie i Åbo hofr., sed. i Svea hofr.; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. D. i Linköping 1783 156.

3365. Johan Storck. F. i Sthlm 1747 2112; fad. Johan, tullinspektor i Linköping. Postskrifvare i Skeninge 72; tit. sekreterare. D. i Skeninge 1821 26.

3366. Jacob Brandström. F. i Tingstad 1748 139; fad. kollega [2407]. Stud. i Lund 70; fil. kand. 72; prv. 73; fil. doktor 75; stud. i Upps. 76. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 74. D. 1782 88.


— 261 —