Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/304

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
3367—3379
1771.

3367. Anders Frontin [Hulterström]. F. i Kristbärg 1746 131; fad. Jonas, torpare o. smed. Prv. 78. Bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 80; reg.- pastor 89; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 98; prost 1810. D. 1814 29.

3368. Daniel Vilhelm Padenheim [Torpadius]. F. i Söderköping 1750 223; fad. rektor [2220]. Volontär vid Östg. kav.-reg.; kvartermästare (75); afsk.; tit. löjtnant. Bokhållare vid Tanto kronobränneri i Sthlm till 81; kronomagasinsförvaltare i Karlskrona i början af 1800-talet; afsk. 14. D. i Gamleby 1821 1112.

Rymde »för filuteri» från Tanto bränneri 1781. — Medföljde 1792 dåv. med. adjunkten i Uppsala Adam Afzelius på hans vetenskapliga resa till Sierra Leone på Afrikas västkust.

3369. Johan Adam Vidman. F. i Linköping 1753 1610; fad. Sven, postkamrer. Auskult. i Svea hofr. 72; e. o. kanslist 73; e. o. notarie 73; kanslist 76; notarie 80; kst. protonotarie 88; protonotarie 90; assessor 90; hofrättsråd 1805; afsk. 24. Ombudsman i Prästerskapets enke- o. pupillkassa 1781. D. i Sthlm 1833 32.

3370. Clas Gustaf Lundman. F. i Tåbv 1749 213; fad. Nils, reg.-kominissarie. Stud. i Greifswald 71; fil. doktor 72; prv. 74. Bat.-prädikant vid Lifgardet 76. D. i Sthlm 1783 56.

3371. Per Hagrelius. F. i Åtvid 1747 912; fad. Nils, bonde. Prv. 75. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 84; komminister i Nykil 88; v. pastor 97. D. 1798 229.

3372. Per Johan Öhrling. F. i Vadstena 1744 39; fad. Jon, borgare. Prv. 74. Komminister i Flisby o. Norra Solbärga 95. D. 1822 295.

3373. Daniel Lindhagen [Lindenhagen]. F. i Skeda 1750 223; fad gästgifvare [2113]. Prv. 74. Subkantor i Linköping 72; hosp.- o. slottspräd där 78; kommin. i S:t Lars 84; kyrkoherde i Askeby 95. D. 1819 103.

3374. Johan Reuselius. F. i Oppeby 1751 306; fad. kyrkoherde [2317]. Prv. 75. V. pastor 83; kyrkoherde i Gärdserum 91. D. 1798 205.

3375. Johan Magnus Phalén. F. i Fornåsa 1751 258; fad. kyrkoherde i Ingatorp. Stud. i Lund 75; fil. kand. 75; prv. 76. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 80; kommin. i Ingatorp o. Bällö 85; kyrkoherde där 1802. D. 1811 114.

3376. Carl Johan Ljunggren. F. trol. i Vadstena 1756; fad. kronofogde [2757]. Kronoinspektor vid Västerby kronobränneri i Österg. 82, i Uddevalla 98, i Strömstad 1802, slutl. i Vadstena. D. där 1822 225.

3377. Johan Modée. F. i Loftahammar 1750 2310; Carl, bruksinspektör. Prv. 78. S. m. adjunkt, anst. i Hjorted 78. D. där 1784 92.

3378. Lars Michaëlsson. F. i Västervik 1753 207; fad. Johan, sjökapten. Stud. i Lund 76; fil. doktor 78; prv. 78. E. o. bat.-prädikant vid Arméns flotta 78. D. i Västervik 1779 2711.

1771.

3379. Johan Haurelius. F. i Drothem 1751 87; fad. kyrkoherde [2142]. Volontär vid Östg. kav.-reg.; korpral; kvartermästare. Landtbrukare å Syttorp i Östra Ryd till 87, sed. i Vårdsbärg.

Fick ansenligt arf efter sin morbror Amnelius [1950].


— 262 —