Sida:Östgötars minne.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3750—3761
1786.

3750. Johan Peter Törner. F. i Linköping 1768 228; fad prost [2205]. Volontär vid Ingeniörkåren 89; officer 90; konduktör 91; professor 1806; afsk. 18; major i armén 10; tit. öfv.-löjtn. 14; tit. öfverste 16. Andre direktör vid Kgl. teatrarna 12—32. Egare af Frö i Lillkyrka 18. D. i Sthlm 1844 2612.

3751. Johan Tihlander. F. 1765 122; fad. Abraham Tihl, sämskmakare i Vadstena. Stud. i Lund 89; fil. doktor 90. Kollega i Norrköping 93; rektor 1804. D. i Stralsund 1804 2810.

Reste utrikes för att söka återvinna hälsan, men afled på hemvägen.

3752. Samuel Fredrik Mörck. F. i Skeppsås 1766 22; fad. Samuel, hofr.-kommissarie. Landtmät.-ex. 92. Anst. vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 92; e. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 92; komm.-landtmätare i Österg. län 1813. Landtbrukare i Skeppsås. D., drunkn. i Vättern, 1814.

3753. Anders Kylander. F. i Västra Stenby 1766 109; fad. Per, bonde. Prv. 91. E. o. bat.-präd. vid Lifgr.-reg. 91; komminister i Asby 1804. D. 1808 189.

Antog tillnamn efter sin moder, som var dotter till n:r 1957.

3754. Sven Fredrik Enelius. F. i Källstad 1766 1610; fad. kyrkoherde [2851]. Prv. 92. Komminister i Skedevi 1804. D. 1807 54.

3755. Natanaël Kinmanson. F. i Heda 1769 251; fad. prost [2649]. Prv. 94. Pastorsadj. i Rök 94; utn. komminister i Strå 1807 (tilltr. ej). D. i Rök 1809 34.

3756. Samuel Kinmanson. F. i Heda 1771 610; fad. prost [2649]. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 95; med. lic. 96; med. doktor 97; kir. mag. 98. Reg.-läkare vid Dalreg. 98; tit. assessor 1810; afsk.; stadsfysiker i Säter 12. D. på Åselby i Stora Tuna, Kopparb. län, 1830 306.

3757. Jonas Adolf Hvitfeldt. F. i Asby 1768 1112; fad. Johan Adolf, hofkvartermästare. Auskult. i Göta hofr. 89; e. kanslist 91; v. auditör vid Jönk. reg. 92; auditör 93; häradshöfding i Barne, Laske o. Frökind, Skarab. län, 96. D. på Rylanda där 1807 227.

3758. Magnus Åhman. F. 1764 176; fad. Bengt, slottsvaktmästare i Jönköping. Stud. i Lund af Östg. nation 89, af Smål. nation 89; prv. 89. Komminister i Södra Solbärga, Växjö stift, 1800. D. 1810 711.

3759. Samuel Anton Mörtling. F. i Bärg, Skarab. län, 1766 2611; fad kyrkoherde [2869]. Fil. doktor 91; prv. 91. Kollega i Linköping 93; konrektor 1800; rektor i Norrköping 05, i Linköping 06; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 09; prost 13. D. 1815 910.

3760. Hans Jakob Liedberg. F. i Risinge 1763 297; fad. Isak, bruksinspektör. Prv. 89. Kommin. i Svinstad 1806; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 21. D. 1834 192.

3761. Carl Peter Ohrling. F. i Tjällmo 1765 231; fad. Mårten, gästgifvare. Stud. i Lund 89; fil doktor 90; prv. 1806. Docent i Lund 1792; akad.-adj. o. laborator 96; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 09; prost 10. Egare af Valstad i Klockrike. D. där 1853 206.

O. förestod professuren i kemi vid Lunds universitet 1797 o. 98. — Var på sin tid senior bland Linköpings stifts präster.


— 296 —