Sida:Östgötars minne.djvu/365

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4063—4073
1798.

häradshöfding 07: kammarskrifvare vid Arméns pensionskassa 08; advokatfiskal där 12. D. i Sthlm 1832 276.

4063. Johan Georg Berger. F. i Allhelgona 1778 711; fad. Bengt Johansson B., komm.-landtmätare. Korporal vid Lifreg. kyrass.-kår 1804: kornett o. reg.-stallmästare vid Smål. dragon-, sed. husarreg. 08; löjtn. 12; adjutant i Krigskolleg. 13—32; tit. ryttm. 15; tit. major 18; ryttm. i armén 37; afsk. fr. reg. 37. Egare af Biskopsbärga i Allhelgona omkr. 25. D. i Sthlm 1856 2512.

B. var känd som lyckad kompositör; har bl. a. tonsatt den populära visan »Kors på Idas graf», diktad af hans maka, Christina Charlotta Ulrika Cronhjelm, författarinna af flere på sin tid mycket lästa och omtyckta romaner, Se Schöldström, »I tittskåpet.»

4064. Anders Schvartzhoff [Öhman]. F. i Norra Vi 1769 119; fad. Lars Ö. ryttare. Prv . 99. S. m. Adjunkt, slutl. anst. i Björkebärg 1808. D. där 1808 153.

4065. Anders Phaléni. F. i Ingatorp 1777 28; fad. Jonas Ekstrand, ryttare. E. o. tj:man i Riksbanken 1801; kontorsskrifvare 04; bokhållare 10; afsatt 18, Kammarskrifvare i Förvaltn. af sjöärend. 04; afsk. 09.

4066. Magnus Rydelius. F. i Loftahammar 1772 1911; fad. prost [2751]. Stud. i Lund 1800, i Greifswald 01: Fil. doktor. D. efter 1811.

4067. Olof Ekecrantz. F. 1777 2211; fad. bonde i Häradshammar. E. o. tj:man i Riksbanken 1804; kontorsskrifvare 07; kamrer 35; afsk. 43. Kammarskrifvare i Kammarrätten 03; revisor 05; afsk. 07. Bokhållare vid Riksdiskont-, sed. Bankodiskontverket 07; registrator 13; afsk. 43. D. i Sthlm 1843 1112.

4068. Johan Gustaf Hammarbom. F. 1778 2610; fad. tullinspektor, sed. dykerikommisarie i Söderköping. Stadsnotarie där; stadsfiskal i Norrköping 1811; tillika magistratssekreterare; afsatt från båda befattningarna 22; rymd 28.


1798.

4069. Daniel Ekmark. F. i Norrköping 1779 39; fad. prost i Ekeby. Artist (målare); reste utrikes 1804. D. i Hamburg 1808 169.

4070. Arvid Johan Spaldencreutz. F. 1782 318; fad. lagman i Österg. Stud. i Lund 1801; hofr.-ex. 08. Kammarherre 17. Vitter författare. D. på Ryningsholm i Höreda 1828 273.

S. utgaf 1799 »Gusumsbladet» samt 1805—07 »Tidningsskriften för mina Vänner», vittra tidskrifter, tryckta af honom själf å ett litet handtryckeri. Dessa och hans öfriga skrifter utgåfvos i små upplagor och äro därför mycket sällsynta.

4071. Vilhelm Christofer Robert Douglas, grefve. F. 1784 68; fad. öfv.-löjtnant. Volontär vid Svea lifgarde 1802; fänrik 05; löjtn. 07; kapten vid Lifgr.-reg. 10; major 12; öfv.-löjtn. i armén 18, vid Andra lifgr.-reg. 27; öfverste i armén 23; afsk. 30. D. på Gerstorp i Kaga 1844 142.

4072. Adolf Fredrik Alfort. F. i Torpa 1779 811; fad. Fredrik Georg, fänrik. Med. kand. 1804; med. lic. 05; med. doktor 06: kir. mag. 07. Fattigläkare i Stholm 07; kst. öfverläkare vid flottan 08; praktis. läkare i Göteborg 10; stads. o. fristadsläkare i Eskilstuna 16. D. där 1854 2210.

4073. Claës Gustaf Lundborg. F. i Källstad 1779 512; fad. prost [3067]. Hofr.-ex. 99. Gränsetullinspektor i Jämtland o. Härjedalen; afsk. D. på Ingvaldstorp i Rök 1860 291.


— 323 —