Sida:Östgötars minne.djvu/364

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4049—4062
1797.

09; e. civilnotarie i Göta hofr. 09; fiskal 14; krim.-notarie 15; civilnotarie 16; häradshöfding i Rönnebärg, Onsjö o. Luggude, Malm. län, 21, i Öster-Närikes domsaga 25; tf. polismästare i Norrköping 22—24; tit. lagman 23. Egare af Ysunda i Risinge 17—26. D. i Örebro 1854 223.

4049. Carl Jonas Köhler. F. 1781 108; fad. bruksinspektor vid Finspång. Auskult. i Svea hofr. 1802; v. häradshöfding. Egare af Hofgren i Jonsbärg till 28. D. i Norrköping 1842 248.

4050. Olof Behm. F. i Linköping 1779 277; fad. Per, sockerbagare. Fil. doktor 1803. Kollega i Vadstena 07; v. rektor i Eksjö 09. i Linköping 1810 315.

4051. Sven Gustaf Ranscher [Lundberg]. F. 1776 95; fad. skogvaktare på Ombärg. Auskult. i Svea hofr. 1800; magistratssekreterare i Köping 01; afsk. 27; tit. häradshöfding 10; tillika kämn.-präses.

4052. Daniel Tiburtius Lindhagen. F. i Linköping 1776 144; fad. kyrkoherde [3373]. Prv. 1802. Komminister i Rök o. Heda 10. D. 1839 202.

4053. Carl Petter Rydgren. F. 1777 96; fad. organist i S.t Lars. Pädagog D. på Boget vid Gränna 1811 274.

4054. Per Tempelman. F. i Kärna 1778 105; fad. kyrkoherde [3180]. Auskult. i Svea hofr. 1801; kopist vid Seraf.-ordensgillet 03; kanslist 04; afsk. 13. V hhöfd. 07; tit. häradshöfding 09. V. hofnotarie i Öfre borgrätten 09; afsk. 17. Brottm.-notarie vid Sthlms nordvästra kämn.-rätt 09; civilnotarie där 17; prim.-kämnär vid stadens kämn.-rätt 23. Led. i Sthlms posträtt 30. D. i Sthlm 1834 119.

T. gjorde sig känd som en af Sveriges skickligaste schackspelare.

4055. Svante Bergström. F. 1778 33; fad. handlande i Vimmerby. Auskult. i Svea hofr. 1807; e. o. kanslist i Krigskolleg.; kanslist i Statskontoret 10. D. 1813.

4056. Paul Broman. F. 1777 3012; fad. garfvare i Vimmerby. Inlöst på Kalmar hospital 1810, sed. understödstagare i Vimmerby.

4057. Johan Roselius. F. i Ringarum 1780 198; fad. kyrkoherde [2815]. Stud. i Lund 1800; fil. doktor 02. Konsist-aman. i Linköping; konsist.-notarie 08; tj:ledig för sjuklighet 09. D. i Ringarums prgd 1810 231.

»Med ett ljust hufvud förenade han verksamhet och arbetsdrift, och nyttig sysselsättning utgjorde hans sannaste nöje.» Plikttrogen, redbar och ordningsälskande. S.

4058. Levin Carl von Mellen. F. i Linköping 1777 146; fad. kyrkoherde i Hjorted. Hofjägare å Djurgården vid Sthlm 1802; tit. jägmästare. D. å Tegeludden vid Sthlm 1825 294.

4059. Fredrik Reinhold Bruun. F. 1777 i Heda 275; fad. Johan Carl Braun, fänrik. Stud. i Åbo 1801; fil doktor 05; prv. 17. Kollega i Linköping 09; konrektor 16; rektor i Vadstana o. kyrkoh. i Orlunda 19; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 27; prost 30. D. 1842 238.

4060. Johan Olof Brunnstedt. F. i Norrköping 1779 2211; fad. Johan Fredrik, just.-rådman. Auskultant i Svea hofr, 1801. D. i Norrköping 1809 253.

4061. Carl Fredrik Hjertberg. F. 1777 142; fad. hofjägare i Ljung. E. o. tjänsteman i Riksbanken.

4062. Gustaf Gustavi [Nordström]. F. 1776 258; fad. fältväbel i Jursdala. Hofr.-ex. 1801. R. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; v. hhöfd.; tit.

— 322 —