Sida:Östgötars minne.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4074—4083
1798.

4074. Johan Philip Kindmark. F. i Locknevi 1777 211; fad. Nils, kronouppbördsman. Prv. 1802. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 12. D. 1843 2810.

4075. Carl Johan Berton [Berglund]. F. i S t Lars 1776 52; fad. Jonas German, soldat. Prv. 1801. E. o. hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 01; tj:fri. Godsegare, först å Kåreholm i Bönö, sed. å Breviksnäs i Gryt. D. där 1828 315.

4076. Per Gustaf Lindorff. F. i Drothem 1778 45; fad. sekreterare [3073]. Volontär vid Mörnerska husarreg. 1801; korpral 01; vaktmästare 06; fanjunkare 08; afsk. 15; underlöjtnant i armén 16.

Kommenderades med en af regementets bataljoner till Pommern 1804; bivistade hannoverska fälttåget 05—06 och därunder affären mot preussarne vid Schalsjön; deltog i kampanjen i Skåne med södra armén mot danskarne 08; kommenderades till Pommern som befälhafvare för en ur regementet uttagen generalstabsvakt 11, blef fången därstädes och förd till Frankrike 12; återkommen ur fångenskapen 14, bivistade han norska fälttåget. I.

4077. Carl Johan Österberg. F. i Norrköping 1779 712; fad. grosshandlare. Stud. i Lund 1800; hofr.-ex. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 05; stadsaktuarie i Norrköping 06. D. på Fredriksdal i Östra Eneby 1829 72.

4078. Anders Kastman. F. i Vimmerby 1777 49; fad. Anders, handlande. Prv. 1802. V. pastor 08; kommin. i Tjällmo 11; kyrkoherde i Godegård 16, i Tjällmo 29; prost 27. D. 1848 612.

4079. Johan Olof Sundevall. F. trol. i Vadstena 1780 28; fad. fänrik [3277]. Farm. stud.; med. doktor. Medicinalråd i Petersburg; bosatt på Krim 1833. D. i Ryssland.

4080. Magnus Martin Constans af Pontin [adl. 1817; förut Pontin]. f. i Askeryd 1781 201; fad. prost [2687]. Med.-fil. ex. 1800; med. kand. 04; med. lic. 05; kir. mag. 06; med. doktor ult. 06. Adjunkt vid Med. skolan, sed. Karol. med.-kir. instit., i Sthlm 07; assessor i Sundhetskolleg. 13; tit. medicinalråd 35; medicinalråd 41; afsk. 52. Hofmedikus 07; lifmedikus 09; förste lifmedikus 25. D. i Sthlm 1858 301.

Framstående vetenskapsman och läkare, ehuru man förebrått honom, att han ej vågade trotsa faran af smitta, odlade P. äfven litteraturens fält både på värs och prosa, och det var om honom man en gång hade det bekanta infallet: »han är läkare bland litteratörerne och litteratör bland läkarne.» På det skönlitterära området lyckades han bäst i öfversättningar och har för öfrigt efterlemnat åtskilliga minnestal och biografier, de flesta införda i Vetenskapsakademiens handlingar. Sitt varaktigaste minne torde han förvärfvat som stiftare af Svenska trädgårdsföreningen 1832 och genom sin nitiska verksamhet under ett par årtionden för trädgårdskonstens höjande i Sverige. N. fbok; Hbg; Bruz.

4081. Per Axel Carlström. F. i Slaka 1781 188; fad. Carl Jakob, hofr.-kommissarie. Volontär vid Smål. dragonreg. 1802; kvartermästare 04; kornett 05; löjtnant. D. i Aachen 1813 11.

4082. Johan Israël Köhler. F. i Vånga 1781 38; fad. prost [2830]. Prv. 1810. Vald kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 13. D. i Vadstena 1814 {{bråk|2|i1}.

Afled innan fullmakt hunnit utfärdas.

4083. Samuel Marcellus. F. i Rumskulla 1776 209; fad. Markus Jonsson, bonde. Prv. 1801. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 16; kyrkoherde i Lönnbärga 30. D. 1841 136.


— 324 —