Sida:Östgötars minne.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4—15
1595—1600.

4. Nicolaus Haraldi Vallerstadius. F. i Vallerstad 1576; fad. kyrkoherde. Stud. 95. D. som stud.

5. Israël Olavi Fortelius [Lincopensis]. F. i Linköping 1571 1911; fad. domprost. Stud. i Upps. 1595, sed. i Rostock; fil. doktor i Helmstedt 99; prv. 1600. Konrektor i Linköping 1600; tillika dekanus o. penitent. publ. 1600; domprost i Linköping 04. D. 1614 244.

F. var »en mycket vältalig och förståndig man.» — Sonen adl. Lagerfelt [233].

6. Jacobus Halvardi Sandelius. F. 1581. Stud. i Upps. 97, sed. vid utländska akademier. Hofprädikant hos drottn. Kristina 1612; kyrkoherde i Rök o. Heda 15. D. i pästen 1623 76.

7. Olavus Andreæ. Stud. 1598. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 1614. D. 1620.

8. Petrus Törnsköld [adl. 1635; förut Andreæ]. F. i Ekeby 1578 45 fad. prost. Stud. 98. Kammarskrifvare i Räkningekammaren 1601; kamrerare hos härtig Johan 08, i Sthlms räntekammare 18; riksräntmästare 24; v. ståthållare i Östergötland 27; generalräntmästare 34; assessor i Kammarrevisionen 38. Egare af Runstorp, Forsby, Tångstad, Ingelstad o. Grönlund, alla i Östergötland. D. på Runstorp i Kimstad 1642 2311.

T. »gjorde Kronan ansenliga försträckningar och penningeförskott.» A.

9. Nicolaus Nicolai Grubb. F. i Linköping 1584; fad. domprost. Stud. 98; fil. doktor i Wittenberg. Lektor i Linköping 1615; tillika penitent. publ. 16 o. kyrkoherde i Rystad 20. D. i pästen 1622.

10. Laurentius Nicolai Grubb. F. i Linköping 1585; fad. domprost. Stud. 98. Fältsekreterare; krigsråd, slutl. öfverste.

11. Georgius Laurentii Sudercopensis. stud. 1599.

Är möjligen den Georgius Laurentii, som blef komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 1624 och dog 1629; en annan G. L. blef först komminister i Mörlunda o. Tveta, sedan i Risinge 1635.

12. Claudius Botvidi. F. i Norrköping 1573; fad. stadssekreterare. Stud. 99; fil. doktor utrikes 1600; prv. 03. Rektor i Norrköping 06; kyrkoherde i Risinge 07; prost 25. D. 1646.

»Han skal ägt snille för latinsk versification.» Br. — Barnen kallade sig Risingius eller Rising. — Upps. univ.:s album upptager för år 1599 en Nicolaus Botvidi, men ej ofvannämde Claudius, som dock här anföres i flere äldre manuskript. Möjligen är det dock samma person.

13. Bartholdus Johannis. Stud. 1600.

14. Johannes Botvidi [Gothus]. F. i Norrköping 1575 710; fad. stadssekreterare. Stud. i Upps. 1600, utrikes 03; prv. 04; teol. doktor 17. Hofpräd. 16; kon. Gustaf II Adolfs biktfader o. förste hofprädikant 19; konsistorialråd 28; biskop i Linköpings stift 30. D. 1635 2410.

B. var konungen städse följaktig i ryska, lifländska, polska och tyska fälttågen, »där han för sin rättsinnighet, nit om läran, ämbetsgåfvor och kärlek för konungens person så mycket utmärktes, som han förut var ansedd för grundelig lärdom och mogen erfarenhet». Som biskop utmärkte han sig för ordningskärlek och skicklighet samt förelyste sina underordnade som en af samtidens ypperste prädikanter. Man har af B. en mängd prädikningar, vittnande om allvar, sanning och kraft. Var ock salmförfattare. — Barnen adl. Örn; enkan gift med Arnold Messenius.

15. Jonas Andreæ Hellagius. Stud. 1600; prv. 13. Kommin, i Klockrike o. Brunneby 19; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 25, i Tingstad 35. D. 1659 ?9.

— 2 —