Sida:Östgötars minne.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16-28
1600-1604.


16. Isacus Haraldi Vallerstadius. F. i Vallerstad 1579; fad. kyrkoherde. Stud. 1600. Pädagog i Eksjö 02; rektor i Norrköping 07. D. 1608.

17. Petrus Petri Franck. F. i Elsass 1581 o. ink. till Sverige med drottn. Maria Eleonora. Stud. 1600; prv. 12. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 22. D. 1653 1911.

F. anklagades att hafva låtit ur grafven upptaga ett lik för bristande likstol. — Hans söner blefvo adlade och introducerade på olika nummer, och blef yngste sonen stamfader för ännu lefvande ätten Franc.

18. Petrus Erici Holm [Gothus]. F. i Styrestad 1579; fad. prost. Stud. 1601; prv. 03. Kollega i Vadstena 03; konrektor i Söderköping 08; rektor i Vadstena 09; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 13; kontr.-prost 19. D. 1639 63.

»Gemenligen Stora prästen kallad.» Lär varit af gammal adlig släkt; blef stamfader för adl. ätten Rosenholm.

19. Arnoldus Johannis. Stud. 1601.

20. Johannes Laurentii. Stud. 1602. Kommin. i Resmo o. Mörbylånga 04; skollärare i Vimmerby o. komminister där 08.

21. Isacus Erici [Vadstenensis]. F. i Vadstena 1576 »britomässotid»; fad. sadelmakare. Skrifvare på Räfsnäs, Södermanland. Stud. 1599, å nyo 1602; prv. 01. Slotts- o. hosp.-präd. i Kalmar 05; hofpräd. hos härtig Johan 08; kyrkoherde i Östra Stenby 10. D. 1650 177.

Han utgaf en »Coleribok» (egentl. öfversättning af Coleri oeconomia), hvari föreskrifvas många tjenliga läkemedel, »som oförfarne kunna nyttja i stället att de annars brukat söka dylike signerskor, som ofta ej annat bruka än slike naturlige medel, dem de genom sine vidskepelser vanställa. Man ser häraf, att denne man tänkt mycket förnuftigare än allmänheten på hans tid.» Br. — Hans söner kallade sig Stén.

22. Nicolaus Andreæ Vinnerstadius [Norcopensis]. F. i Vinnerstad. Stud. 1602. Stadsnotarie i Norrköping 36; stadssekreterare (syndikus) 38; borgmästare 50. D. 1655, begr. 912.

23. Nicolaus Erici Seladius. F. i Hycklinge; fad. bonde. Stud. 1602; prv. 08. Kyrkoherde i Odensvi 11. D. 1653 266.

24. Petrus Clementis [Vadstenensis]. F. i Vadstena 1585; fad. kyrkoherde. Stud. 1603. Kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 18; kontr.-prost 30. D. 1645 l83.

Hans barn kallade sig Grubb; en son, Clemens. öfverstelöjtnant, adl. Grubbenhjelm och en annan son, Didrik, ryttmästare, adl. Grubbenfelt.

25. Hemmingus Botvidi Norcopensis. F. i Norrköping; fad. stadssekreterare. Stud. 1603. Antagl. tf. borgmästare i Linköping. D. 1615.

26. Andreas Jonæ Gothus. F. i Vadstena 1582; fad. skomakare. Stud. i Upps. 1604, i Osnabrück 05, i Danzig 07. Rektor i Vadstena 13; kyrkoherde i Stora Åby o. Ödeshög 24; prost 40. D. 1657 8.

Reparerade på egen bekostnad skolhuset i Vadstena samt visade mycken omsorg vid reparation af Åby kyrka. — Författare af flere olikartade skrifter, ss. »Thesaurus epistolicus» samt »Theoria vitæ æternæ.» H.; Br.

27. Andreas Johannis Sæbyensis. F. i Säby 1586; fad. kyrkoherde. Stud. 1604. Kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 23; prost 29. D. 1653.

Hans barn kallade sig Loftander.

28. Jonas Gregorii. stud. 1604. Kateket 05.

lnskrefs »ad classem logicam» 1604. K.-prot.

— 3 —