Sida:Östgötars minne.djvu/441

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4810-4820
1819.

Forsberg, landtbrukare. Prv. 1821. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ingatorp 42. D. där 1843 11.

G. hörde till dem, som då och då taga sig en florshufva, men blef aldrig därför anmäld. S.

4810. Carl Otto Hellman. F. i Asby 1800 262; fad. Otto Leonard, fänrik. Hofr.-ex. 20. Auskult. i Svea hofr. 21; e. o. notarie 23; v. notarie 24; v. hhöfd.; auditör vid Kalmar reg. 26; tit. assessor 40; afsk. 61. Egare af Alarp i Asby till 29, sedan bosatt i Småland o. egare af Tångerda, Jönk. län. D. där 1882 242.

4811. Anders Edler. F. i Östra Ed 1793 286; fad. Anders Tyrsson, hemmansegare. Prv. 1821. Komminister i Dagsbärg o. Krokek 37; tj:ledig för sjuklighet fr. 47. D. 1883 310.

E. säges i yngre dagar hafva företett »bilden af den gustavianska tidens modepräst.» Var författare till åtskilliga skaldestycken, af hvilka flere äro intagna i Norrköpings Tidningar.

4812. Olof Christopher Kjörkander. F. i Frinnaryd 1796 176; fad. kronolänsman. Fänrik vid Gotl. nat.-beväring 1823; löjtn. 28; slutl. kapten; tillika musikdirektör vid reg. samt musiklärare vid Visby allm. lärov. Gårdsegare i Visby. D. där 1846 305.

4813. Anders Adam Kraft. F. i Rogslösa 1797 210; fad. Prost [3270]. Prv. 1820. Prädikant för arbetsmanskapet vid Göta kanalbyggn. i Motala 24 —26; komminister i Örbärga o. Nässja 35, i Hof o. Appuna 49. D. 1854 11.

4814. Bror Fabian Hertzman. F. i Höreda 1802 254; fad. prost [3269]. Kvartermästare vid Smål. husarreg.; afsk. Skollärare i Krokek. D. där 1876 1311.

4815. Carl Roland Printzsköld. F. i Sthlm 1803 23; fad. löjtnant o. ingeniör vid Göta kanalbyggn. Kofferdi-jungman 22; styrman 24; sek.-löjtn. vid flottan 25; prem.-löjtn. 37; kaptenlöjtnant 44; tillika lärare vid Kalmar navig.-skola 41. D. i Karlskrona 1847 66.

P. var en utmärkt skicklig och mycket använd sjöofficer. Tjänstgjorde vid franska örlogsflottan 1831—33. — Fader till Otto P., förste hofmarskalk och chef för Konungens hofförvaltning.

4816. Nils Nilsson Aschan. F. i Hofmantorp, Kronob. län, 1802 272; fad. bärgsråd [3780]. Hofr.-ex. 21; bärgsex. 24. Brukspatron; egare af Os o. Hinsekind, Jönk. län. D. på Os 1888 283.

4817. Per Gustaf Holmstedt. F. i Norrköping 1799 193; fad. Sigfrid, skräddare. Prv. 1824. Komminister i Styrestad 39, i Östra Stenby 42, i Västra Husby 58. D. 1888 98.

Var ett mönster af punktlighet och ordning, hvilka egenskaper han bibehöll i sena ålderdomen. Ännu långt in på 1880-talet hörde man gärna hans med den mjuka, vackra stämman framsagda och genom sin tilltalande enkelhet utmärkta prädikan. Stiftets senior.

4818. Anton Anders Aurelius. F. i Örtomta 1802 2512; fad. prost [3528]. Prv. 28. Kommin. i Ekeby 38; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 54; prost 59. D. 1878 134.

Genom sitt milda, stilla väsen, sin fromma, oskrymtade religiositet och sitt för lidande likar ömt känsliga hjärta gjorde han sig allmänt värderad och älskad.

4819. Magnus Vinbladh [Hansson]. F. i Allhelgona 1796 192; fad. Hans Månsson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Askeby 40. D. 1860 1811.

4820. Otto Leopold Fogelmarck. F. i Västervik 1802 48; fad. Peter, källarmästare o. handlande. Med.-fil. ex. 24; med. kand. Sinnessjuk. D. i Ryssby,

Kronob. län, 1849 231.

— 399 —