Sida:Östgötars minne.djvu/509

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5420—5431
1836.

5420. Anders Daniel Borg. F. i Hök 1815 152; fad. Magnus Härborg, hemmansegare. Stud.-ex. 36. Prv. 39. Andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 55; komminister i Hof o. Appuna 58. D. 1873 202.

5421. Johan Vilhelm Lundberg. F. i Linköping 1816 88; fad. sämskmakare.

Om honom står antecknadt ordet »exsul.» Matr.

5422. Johan Peter Gerdeman. F. i Ukna 1812 292; fad. hemmansegare. Kameralex. 46. Landtbrukare; lärare vid Hillska skolan å Barnängen vid Sthlm en kort tid.

5423. Claës Johan Vahlberg. F. i Linköping 1811 196; fad. Peter, gördelmakare. Stud. i Lund 31; hofr.-ex. i Upps 37. Stadsfiskal i Västervik 43; rådman 60. Bärgsfogde i Kalmar län 47; afsk. 54. D. i Västervik 1864 31.

5424. Reinhold August Vessén. F. i Norrköping 1810 213; fad. klädesfabrikör [4451]. Godsegare o. landtbrukare å Rönnäs i Asby fr. 37.

5425. Carl Petter August Hadorph. F. i Ingatorp 1816 47; fad. komminister [3966]. Underlöjtn. vid Kalmar reg. 38; löjtn. 48; afsk. m. tit. kapten 55. Landtbrukare på Broby i Uppl. D. där 1874 2912.

5426. Johan Magnus Finell. F. i Ringarum 1814 258; fad. Pål Månsson Finér, hemmansegare. Handlande i Luleå; delegare i sågverk o. skeppsvarf. D. i Luleå 1889 277.

5427. Carl Oskar Cederbaum. F. i Döderhult, Kalmar län, 1819 910; fad. brukspatron. Underlöjtnant vid Smålands husarreg. 40, i armén 42. D. i Jönköping 1849 106.

1836.

5428. Petter Johannes Lindner. F. i Lönnbärga 1811 218; fad. Jonas Petersson, bonde. Prv. 38. S. m. adjunkt, anst. i Lönnbärga 38, i Hvena 40. D. där 1849 315.

L. var en aktningsvärd personlighet och en god präst, ehuru lågmält, så att han hade svårt att göra sig hörd. Var tjänstledig nära två år för sjukdom.

5429. Otto Fredrik Bursie. F. i Virserum 1817 294; fad. Johan Gustaf, borgmästare, tit. häradshöfding. Fil. kand. 48; fil. doktor 48. Lärov.-kollega i Vadstena 56. D. där 1874 123.

B. var en ärlig, godmodig och fridsam man. Ehuru ej tillhörande snillenas eller de öfverlägsna förmågornas krets, verkade han nitiskt och samvetsgrant i sitt kall och dog på sin post: fick slag i skolan och föll ned från katedern.

5430. August Edvard von Hartmansdorff. F. i Eksjö 1815 36; fad. öfverste. Hofr.-ex. 39; kameralex. 39. V. notarie i Svea hofr. 42; v. hhöfd. 43; borgmästare i Eksjö 50; häradshöfding i Kinda o. Ydre 57. Bosatt å Harg i Kisa 57, sed. å sin lägenhet Framnäs i Västra Eneby, slutl. i Vimmerby. D. där 1879 911.

5431. Johan Vilhelm Lallerstedt. F. i Heda 1818 217; fad Erik Gustaf, krigskommissarie. Sergeant vid Smål. husarreg. 38; underlöjtnant där 40, vid Svea art.-reg. 40, vid Lifg. till häst 43, i armén 46; afsk. 54. Landtbrukare; arrendator af Kungs-Starby i S:t Per 46; egare af Hufvudstad o. Granby där samt gård i Vadstena. Kommunalman. D. i Vadstena 1886 207.

»Ansedd landtbrukare, en praktitk och erfaren man, som därtill med tillhjälp af

— 467 —