Sida:Östgötars minne.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141-151
1621-1622.


141. Daniel Nicolai Lejonstjerna [adl. 1645; förut Figrelius]. F. i Landeryd 1605; fad. kyrkoherde. Stud. 1621; fil doktor 29; jur. doktor i Orleans 37. Borgmästare (justitiepräsident) i Norrköping 39. Riksdagsman 40, 55, 60. Egare af Söderö i Kettilstad, Eksebo i Virserum m. m. D. i Norrköping 1664 258.

Fick akad. senatens tillstånd att »trädha till disk på Communitetet» 1624. — För fattade en rättegångsordning för Norrköpings stad, af regeringen gillad 1640 och i staden använd till 1695; utverkade lindring i utlagorna och ådagalade stor omsorg om stadens uppbyggande efter 1655 års brand. »En grundlig jurist och tillika snäll poët.»

142. Matthias Benedicti Retzius. F. i Odensvi 1599; fad. B. Cornukindius. kyrkoherde. Stud. i Upps. 1621, i Greifswald 23. Hauptman öfver gref Fredr. Stenbocks gods, antagl. i Västergötland. D. 1652.

En hans son blef adlad Reutervall.

143. Ericus Petri Myrobæus. Stud. 1621; prv. 25. S. m. adjunkt, trol. sist i Nykil. D. där 1672, begr. 1011.

144. Georgius Gudmundi Dvan. F. i Norrköping 1605 1312; fad. borgmästare. Stud. 22; fil. doktor 29; prv. 29. Hofprädikant 34; kyrkoherde i Munktorp, Västerås stift, 38; assessor i domkap. 39; kontr.-prost 42. Riksdagsman 40, 43. D. 1647 2211.

145. Georgius Arvidi. F. i Norrköping 1601. Stud. 1622.

146. Carolus Andreæ Pommerenning. [adl. 1653 med bibeh. namn; Pomeranus ett äldre namn]. F. i Norrköping 1609; fad. tullnär o. borgare (tysk). Stud. 22; fil. doktor 29. Härtig Adolf Johans informator; resident i Moskva 47—49; lagman (landsdomare) i Bohuslän 58; afsk. 68. D. 1672.

147. Samuel Nicolai Palumbus [Vretensis]. F. i Söderköping 1602; fad. prost [2]. Stud. 22; fil. doktor 29. Kyrkoherde i Östra Husby 33; prost. D. 1654 2.

Fick 1624 akad. senatens tillstånd att »trädha till disk på Commuuitetet.» — Hans son Samuel, öfverkommissarie vid amiralitetet, blef adlad Gripenklo.

148. Martinus Jacobi. Stud. 1622.

149. Daniel Laurentii Dalhemius. F. i Dalhem 1595; fad. prost. stud. 1622; fil. doktor 25; stud. i Rostock 27; prv. 3.. Lektor i Linköping 29; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 33; prost 50. D. 1658.

»Var väl hemma i hebräiska språket.» — Tvistade med sin komminister om »altarskeppa>», som tilldömdes den senare.

150. Jonas Thesei Ignæus [Vadstenensis]. F. i Vadstena 1597; fad. Thes Larsson, rådman. Stud. 1622; prv. 23. Kyrkoherde i Linderås o. Frinnaryd. 29. D. 1649 2.

Hans död härrörde däraf, »att han under en strängare visitation blef illa slagen af Vadstena tullbetjening och i synnerhet af tullinspektören Ahlmans son, Erik, en djärf yngling och dristig våghals, som för detta brott måste böta full mansbot.» Denne missdådare blef sedermera i följd af andra sina illgärningar halshuggen 1654.

151. Magnus Thesei Ignæus [Vadstenensis]. F. i Vadstena 1598; fad. Thes Larsson, rådman. Stud. 1622; prv. 25. Kollega i Linköping 25; krigspräst 26; kyrkoherde i Östra Ryd 29. D. 1671 304.

I. deltog i fältslaget vid Mewe i polska Preussen 1626 och var en bland de krigspräster, som under striden knäfallande bad Gud om seger och till hvilka konung Gustaf Adolf efter vunnen batalj red fram och sade de bekanta orden: »det hafver intet varit ondt att strida i dag, emedan Moses stod på bärget och stridde med bönen.» — Stamfader för ätten Rydelius (fr. Ö. Ryd): vid sin död hade han 5 söner och 3 mågar, som alla voro präster i Linköpings stift.

— 12 —