Sida:Östgötars minne.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
152-165
1622-1624.


152. Samuel Andreæ. F. 1603; fad. direktör. Stud. 22; »disp. sub Hussio» 26.

153. Andreas Magni Gyldenklou [adl. 1639; förut Gylle]. F. i Mjölby 1602 2012; fad. kamrer hos härtig Johan af Östergötland. Stud. i Upps. 22,. sed. i Helmstedt, Jena, Leipzig o. Wittenberg; fil. doktor utrikes. Lektor i Linköping 28; professor i Upps. 30; sekreterare i Hofkansliet 35; tillika häradshöfding i Vedens h:d, Älfsb. län, 36, i Lyhundra m. fl. h:d, Sthlms län, 41; sekreterare af Staten 45—54; utn. landshöfding i Österg. län 54 (tilltr. ej); präsident i regeringen o. hofrätten i Pommern 57; afsk. 61. Skriftställare. — Egare af Hylinge i Västra Husby, Jonstorp i S:t Johannes 40, Refva i Törnevalla 51 samt Skånelaholm, Sthlms län. D. där 1665 101.

G. var legat vid fredsunderhandlingen i Elbing 1659 och i Oliva 1660. Var en utmärkt diplomat och en af sin tids grundlärde män; egde ett betydligt myntkabinett och har efterlemnat åtskilliga skrifter, såsom orationer, uppsatser i politiska ämnen m. m.

154. Sveno Erici Bobergius. Stud. 1623; prv. 40. S. m. adjunkt, antagl. sist anstäld i Rystad. D. där 1651 1912.

En Sveno Erici var husprädikant på Säby i Vist 1641—42; kanske ofvanstående.

155. Isacus Nicolai Hulthenius. F. i Hult 1599 309; fad. kyrkoherde. Stud. i Upps. 1623, i Rostock 23; prv. 25. Kommin. i Hult o. Edshult 25; kyrkoherde där 41. D. 1667 34.

156. Johan Rosenhane, frih. [1654]. F. i Husby-Oppunda, Söderm. län, 1611 102; fad. ståthållare. Stud. 24. Hofmästare hos pfalzgr. Carl Gustaf 36; v. landshöfding i Österg. län 43; underståthållare i Sthlm 45; landshöfding i Viborgs län 46, i Österg. län 55; riksråd 58. Egare af Stenhammar, Söderm. län, o. Mossebo i Rinna; »friherre till Ikalaborg» 54. D. 1661.

Hans i Riksarkivet förvarade »Diarier» sägas vara af värde för historieforskningen.

157. Ericus Benedicti Retzius. F. i Odensvi 1608; fad. B. Cornukindius, kyrkoherde. Stud. 24; prv. 26. Kommin. i Gladhammar 38; kyrkoherde i Odensvi 54, i Rumskulla o. Häsleby 58. D. 1675 2012.

158. Haraldus Magni [Gothus]. Stud. 1624.

159. Henricus Ingolphi. F. i Rök 1602; fad. kyrkoherde. Stud. 24. D. i Sthlm 1628.

160. Petrus Petri. Stud. 1624.

161. Petrus Gudmundi [Lincopensis]. Stud. 1624; prv. 27. Krigspräst vid Östg. inf.-reg.; kommin. i Hällestad 38, i Klockrike o. Brunneby 39; kyrkoherde där 42; prost 69. D. 1672 1712.

Författare af »Speculum subditorum: Undersåtares skådespegel», 1642.

162. Olavus Nicolai Fornelius. Stud. 1624; prv. 43. Komminister i Skeppsås o. Älfvestad 44. D. 1656.

Suspenderades »för sin liderliga hustrus skull» 1652. H.

163. Olavus Matthiæ Neokylander. Fad. M. Cuprimontanus, kyrkoherde i Nykil. Stud. 1624; resp. 25.

164. Ericus Nicolai Palumbus. F. 1605; fad. prost i Vreta kloster [2]. Stud. 1624.

165. Laurentius Jonæ Fornelius. F. i Fornåsa 1606; fad. bonde. Stud. i Upps. 24, i Leyden 28; fil. doktor där 29; prv. 46. Bibliotekarie hos drottn. Kristina 34; poës. professor i Upps. 35; teol. professor o. kyrkoh. i Gamla Uppsala 47. D. i Uppsala 1673 87.

Som stud. anklagades F. inför konsistorium 1627 därför, att han »taget sigh dristigheet före til at hålla collegia privata emoot Constit. acad.»; förmanades att

— 13 —