Sida:Östgötars minne.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
125-140
1620-1621.


125. Johannes Laurentii Solstadius. Stud. 1620.

126. Bonisius Olavi. Stud. 1620.

Kallas ock Bononius Olavi.

127. Laurentius Olavi Hultenius. Stud. 1620; prv. 27. Kollega i Linköping: 27; kyrkoherde i Östra Skrukeby 35. D. 1653 228.

En af hans söner kallade sig Hörning [843].

128. Johannes Simonis. Stud. 1620.

Uppgifves ock hetat Boxelius samt varit präst, men i sådant fall ej innehafvare af någon ordinarie befattning.

129. Petrus Ingevaldi Tornevallius. F. antagl. i Törnevalla. Stud. 1620; prv 22. Kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 22. D. 1633.

130. Nicolaus Magni Becchius. Stud. 1620. Kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 29. D. 1629.

En Nils Månsson Becchius lefde samtidigt och var krigsrättsfiskal. Nic.

131. Johannes Benedicti Hircinius [Bock]. Stud. 1620; prv. 25. Rektor i Söderköping 27; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 33; v. prost 45. Riksdagsman. D. 1656 l811.

Kallades »Herr Jöns Bock.» — Anklagades af sin klockare för åtskilliga förseelser. bland annat för vidskepelse, hvilket synes fullt befogadt (se Håhl), och dömdes af domkapitlet till böter. — En af H:s söner adl. Stjernhoff [568].

132. Thure Bjelke, frih. F. 1606 136; fad. riksråd. Stud. 21. Öfverste vid Nylands o. Tavastehus reg. till häst 35; riksråd 41; assessor i Svea hofr. 42; häradshöfding i Vemo h:d, Finland, 43. D. 1648 317.

133. Otto Laurentii. Stud. 1621.

134. Johannes Birgeri. Stud. 1621; prv. antagl. i Strängnäs. Huspräd. på Sandemar, Strängnäs stift, i 14 år o. å andra ställen; kyrkoherde i Frustuna 49; kontr.-prost 55. D. 1667.

Bönföll hos bisk. Joh. Matthiæ 1658 »att varda hulpen från Frustuna», men fick stanna där till sin död. Orsaken till hans ringa framgång i befordringsväg uppgifves varit hans egenskap af »utbörding», ty begåfning och duglighet lär han ej saknat. — Hans barn kallade sig Ström.

135. Jonas Botvidi. Stud. 1621.

Är möjligen broder till nästföljande.

136. Andreas Botvidi Guestadius. f. i Vikingstad. stud. 1621; prv. 22. Kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 33; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 43. D. 1656 122.

Församlingen anhöll 1643 »att blifva honom kvitt, emedan han vid en kommunion förbigått någre med kalken.» H.

137. Magnus Petri [Vamalius]. F. 1599. Stud. 1621; prv. 29. Kommin. i Vårdsbärg 38; kyrkoherde i Näsby 48, i Sund 57. D. 1670 287.

138. Petrus Olavi. Stud. 1621. Prädikobiträde, antagl. sist i Skärkind, D. där 1667 el. 1668.

»Sal. dominus Petrus Olavi fick i Hermanshult i Skärkind en son 1668 i febr.» S.

139. Petrus Gråå. Stud. 1621. Möjl. kapten vid Västm. reg. (32).

140. Benedictus Nicolai Figrelius. F. i Landeryd 1601; fad. kyrkoherde. Stud. i Wittenberg 15, i Upps. 21; fil. doktor 29; prv. 33. Lektor i Linköping 30; tillika kyrkoh. i Skeda o. penitentiarie 34; förste teol. lektor 39; domprost i Linköping 56. D. 1681 l09.

En förmögen man. »Att han varit nästan för stark hushållare, vittna flere om honom till en senare tid fortplantade historier.» Br. — Sonen Nicolaus adl. Gripendahl [723].

— 11 —