Sida:Östgötars minne.djvu/553

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1848.

5744—5749

Omutligt samvetsgrann och plikttrogen samt lifvad af intresse för läijungarnes utbildning, var L. oaktadt sitt till det yttre något strfifva sått värderad af de många generationer han undervisade. 1 sin krafts dagar mycket anlitad i kommunala vårf; under senare år sjuklig.

Gift 56 m. Erika Julia Sofia Drangel, f. 25. d. 66.— Barn: Sofia Elisabet Charlotta, f 57, e o. postexped., g. m. August Vilhelm Hagström, postexpeditör; Gotthard Vilhelm Emanuel, f. 59, häradsskrifvare [6716]; Carl Edvard Valentin, f. 61, d. 65; Elin Julia Karolina, f. 66, d. 69. Dessutom två barn, döda i späd ålder.

5744. Erik Otto Reinhold Vathier Charleville. F. i Fifveistad 1830 9fa;

frldr Carl Gustaf C., kapten, o. Anna Katarina Margareta Gylling. Stud.-ex. 48; kameralex. 51. Kammarskrifvare vid Norrköpings tullkammare 63. D. i Norrköping 1866 866. - Ogift.

1848.

5 74 5. Gll8taf Lorents Bodman. F. i Malmö 1831 18/*; frldr Carl Anders B., tullöfverinspektor [456 6], o. Sofia Charlotta Pettersson. Fil. kand. 54; fil. doktor 54; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 69. Läkare vid Lövenströmska lasarettet, Sthlms län, 71; provinsialläkare i Råneå, Norrb. län, 74. D. i Sthlm 1879 *%*. ~

Gift 72 m. Anna Matilda Ekström, f. 41. — Barn: Lars Erik Gustaf, f. 72, d. 90; Kerstin Maria, f. 74; Anders Gustaf, f. 75, fil. lic.

5 74 6. Carl Erik Christofer Bodman. f. i Malmö 1829 15io; frldr Carl

Anders B., tullöfverinspektor [45 6 6], o. Sofia Charlotta Pettersson. Prl.-ex. 50; kameralex 50. Kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 54; bokhållare 64; bevakn.-kontrollör 66; tullförvaltare i Gefle 69; afsk. 1901. Kommunalman.

D. i Gefle 1901 Afa.

B. var en af tullstatens mera framstående medlemmar. Med skicklighet och nit verkade han under ett hälft sekel i tullverkets tjänst samt gjorde sig värderad af så väl förmän, kamrater och underordnade som allmänheten. Äfven i kommunala vårf var han i Gefle mycket använd och ådagalade därvid sin stora förmåga och duglighet. I enskilda lifvet högt skattad för sina tillvinnande karaktärsegenskaper.

Gift 56 m. Nanna Valborg Maria Zetterberg, f. 33. — Barn: Nanna Sofia Maria, f. 57. enka efter Erik Johansson, länsnoturie: Valborg Maria, f. 60, g. m. Sven Fredrik Pousettc, kapten; Erik Johan Anders, f. 62, notarie vid öfverståth.-åmb.

5 74 7. Christian Eberstein. F. i Norrköping 1829 12s; frldr Carl Christian

E. (Billing), grosshandlare, o. Carolina Elisabet Moselius. Grosshandlare i Norrköping; verkst. direktör i Industribanken i Norrköping, sed. i Norrköpings ensk. bank 70 o. styrelsens ordförande 92. Husegare i Norrköping. Kommunalman. D. i Norrköping 1898 9fa.

E. var en af Norrköpings stads mest framstående mån. Med nit och intresse egnade han sig åt kommunala värf; var under flere år stadsfullmäktiges ordförande samt en synnerligen verksam medlem af Hedvigs församlings kyrkoråd. I en mängd industriela företag deltog han såsom styrelseledamot och pa alla dessa områden ingrep han med lif och lust. Han hade ett ädelt och människovänligt sinnelag, städse redobogen att bispringa med råd och dåd samt »att räcka behofvet stödet af sin offervillighet.»

Gift 68 m Anna Charlotta Sjögren, f 46. — Barn: Johan Martin, f. 69, d. 69; Johan, f. 70; Elisabet Sofia Carolina, f. 72; Carl Christian, f. 74 ; Karin Gerda Helena, f. 76; Gösta Albert, f. 80, stud. [7409]; Hedvig Anna Gustava, f. 82.

5748. Per Henrik Ringvall. F. i Ringarum 1825 2io; frldr Lars Nilsson, bonde, o. Kristina Eriksdotter. D., drunkn., i Sthlm 1851. — Ogift.

574 9. Christian Vilhelm Sjögreen. F. i Ingatorp 1830 thfa; frldr Christian Magnus August S., bärgmästare [440 8], o. Didrika Maria Elisabet Matilda Burén. Elev vid Falu bärgsskola 51; utex. 52. Gods- o. bruksegare; del — 511 —