Sida:Östgötars minne.djvu/561

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5792—5797
1850.

5792. Johan Reinhold Berglund. F. i Törnsfall 1828 237; frldr Carl Peter B., landtbrukare, o. Anna Catarina Vesterström. Kameralex. 52. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 59; kammarförvant 64; kamrer 76; byråchef 78. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 63; afsk; 76. Egare af villan Taborsbärg i Södertälje. D. där 1892 48.

B. var »en nitisk och skicklig ämbetsman, till sitt väsen blid och vänlig.»

Gift 70 m. Eugenia Augusta Matilda Engelbrecht, f. 42.

5793. Per Magnus Ferdinand Holmqvist. F. i Gryt 1830 34; frldr Jonas H., komminister [4713], o. Eva Sofia Ingemarsson. Stud.-ex. 50; teor. o. prakt. teol. ex. 54; prv. 55. Lärare vid Gustavianska barnhuset i Norrköping 59; tillika präd. vid arbetshuset där 66; kommin. i S:t Lars 68; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 75.

Gift 62 m. Tilia Hermione Meurling, f. 37. — Barn: Eva Maria Lovisa, f. 64; Alfhild Augusta, f. 66, d. 66; Anna Hermione, f. 69, d. 95; Ida Petrina, f. 72, d. 96; Karl Ferdinand, f. 77, stud., d. 96; Jon Everard, f 80, stud., d. 97; Erik Magnus, f. 83. stud.

5794. Carl Peter Erickson. F. i Östra Eneby 1822 282; frldr Erik Jansson, inspektor, o. Kristina Andersson. Stud. i Lund 42; folksk.-lär.-ex. 50. Informator; präd.-biträde; vik. o. extra lärare vid flere läroverk 57—66; efter dispens fr. teol. ex. prv. till Skara stift 71; komminister i Gredbäck o. Bredvik 73. D. 1886 127.

Gift 77 m. Ulrika Charlotta Jonsson, f. 37, d. 94.

5795. Carl Otto Lagberg. F. i Söderköping 1830 224; frldr Johan Olof L., brunnsintendent, o. Katarina Sofia Thyselius. Privatman, bosatt i Söderköping. D. där 1880 141. — Ogift.


1850.

5796. Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian Brauner, frih. F. i Lännäs, Örebro län, 1830 219; frldr Johan Robert Ulrik B., löjtnant, o. Hedvig Maria Charlotta Montgomery. Stud.-ex. 51. Furir vid Närikes reg. 49; fanjunkare 52; underlöjtn. där 52, vid Svea lifgarde 52; löjtn. 55; kapten i reg. 62, i armén 63: major i armén 85. Direktör vid Landskrona centralfäng., sed. tvångsarb.-anstalt, 74. Kassadirektör vid Skånes ensk. banks afd.-kontor i Landskrona 91.

Gift 60 m. Augusta Charlotta Hartman, f. 34. — Barn: Anna Charlotta, f. 61, g. m. Artur Rudolf Leonard Ångman, apotekare; Nils Johan Robert, f. 65, rentier; Jan Robert Gustaf, f. 69, bolagsdirektör; Ulrika Augusta Viktorina, f. 71, d 95; Hedvig Charlotta, f. 74.

5797. Per Robert Schultz. F. i Uppsala 1832 275; frldr Carl Gustaf S., prov.- o. stadsläkare [4304], o. Fredrika Charlotta Kullenbergh. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 55; med. lic. 59; kir. mag. i Sthlm 59; med. hedersdoktor 90. Andre bat.-läkare vid Uppl. reg. 62; förste bat.-läkare 66; regementsläkare 78; tillika fördeln.-läkare vid 5:e arméfördeln. 94. Fäng.-läkare 62; förste stadsläkare i Uppsala 77; tillika tf. förste prov.-läkare 91—94. Kommunalman. D. i Uppsala 1894 2512.

S. visade som militärläkare stort nit och intresse samt var högt värderad af det regemente, där han så länge tjänstgjorde. Med sin framstående administrativa förmåga och sina goda insikter var han en typ för en förste stadsläkare, och den kommun, han tillhörde, har honom att tacka för de viktiga hygieniska förbättringar, som under hans tjänstetid kommo till stånd. Som sällskapsman hade S. en ovanlig begåfning, särskildt inom musikens område, där han framstod som en utmärkt pianist; var ock en af

— 519 —