Sida:Östgötars minne.djvu/575

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
5884—5889
1853.

5884. Fredrik Vilhelm Nelander. F. i Norrköping 1836 263; frldr Johan Peter N., borgmästare [4715], o. Augusta Fredrika Vulff. Prl.-ex. 53; kameralex. 56; hofr.-ex. 56. V. hhöfd.; magistratssekreterare i Västervik 62; tillika rådman 74. D. i Västervik 1896 196.

Gift 94 m. Hilda Konstantia Dahl, f. 73. — Barn: Hilda Sofia, f. 94; Bror Gustaf, f. 96.

5885. August Gustafsson. F. i Törnsfall 1836 11; Kameralex. 61. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 63; kontrollör 75; postmästare i Vimmerby 77. Bitr. 71, ord. kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 72; afsk. 76. D. i Sthlm 1889 67. — Ogift.

»Human och tillmötesgående tjänsteman; gärna sedd sällskapsgäst.»

5886. Carl Gustaf Philip von Schwerin, grefve. F. i Järfälla, Sthlms län, 1835 295; frldr Philip Bogislaus v. S., öfverste, o. Charlotta Vilhelmina Erika Liljencrantz. Stud.-ex. 54; landtmät.-ex. 61. Furir vid Dalreg. 54; fanjunkare 55; underlöjtn. där 56, vid Närikes reg. 57; löjtn. 61; kapten 71, i reserven 85; afsk. 86. Landtmät.-auskult. 61; v. komm.-landtmätare i Örebro län 76, i Kalmar län 86; tillika justerare af mått o. vikter i Örebro län 61, i Kalmar län 84, i Göteb. län, numera 26:e distr., 94 o. justerare vid Statens järnvägar 66. Godsegare; inneh. af fideik.-egendomarne Odensgöl, Ekhammar o. Åketorp i Yxnerum 78.

Gift 1) 61 m. Sofia Augusta Margareta Vretman, f. 38, d. 78; 2) 80 m. Ellen Margareta Cedervall, i hennes 2:a gifte, f. 58. — Barn i 1:a g.: Philip Henrik Ludvig Bogislav, f 63, löjtn.; Hedda Augusta Vendela Marianne, f. 75, g. m. Carl Gustaf Taube, grefve, löjtnant; i 2:a g.: Philip Verner Bogislav, f. 81.

5887. Robert Constantin Schubert. F. i Norrköping 1834 2511; frldr Johan Jakob S., rådman o. fabrikör, o. Karolina Vilhelmina Söderholm. Stud.-ex 53. Sergeant vid Svea art.-reg. 54; underlöjtn. 55; löjtn. 60; kapten 71; major 81; öfv.-löjtn. i armén 87, vid reg. 89; tillika tygmästare 86; öfv.-löjtn. i reserven 92; afsk. 99; öfverste i armén 92. Gårdsegare i Djursholms köping o. bosatt där. Kommunalman.

Gift 1) 60 m. Emilia Carolina Schubert, f. 36, d. 85; 2) 90 m. Hedvig Amalia Hofstedt, f. 58. — Barn i 1:a g.: Anna, f. 61, g. m. Carl Sixten Eugen Hjulhammar, kapten; Helge, f. 63, d. 66; Rut, f. 66; Tyra, f. 71, g. m. Erik Sixtensson Flach, agronom; Folke Robertsson, f. 76, d. 76; Tage Robertsson, f. 77, d. 82.

5888. Paul Edvard Constantin Zielfelt. F. i Värmdö, Sthlms län, 1833 2612; frldr Daniel August Z., prost [4326], o. Agnes Fredrika Dorotea Cedercrona. Stud.-ex. 55. Underlöjtn. vid Västm. reg. 56; löjtn. 62, kapten 74; afsk. 84; major i armén 84. D. i Sthlm 1886 279.

Z. hade verksamt deltagit i fransmännens strider icke blott i Algeriet utan äfven i Mexiko, i sistnämnda land under marskalken Bazaine, samt för sitt välförhållande undfått utmärkelser.

Gift 70 m. Valborg Maria Bredenberg, f. 49. — Barn: Elisabet, f. 71, bankbokhållare; Agne, f. 72, bankbokhållare.


1853.

5889. Carl Peter Curman. F. i Sjögestad 1833 83; frldr Samuel Johan C, landtbrukare, o. Maria Carolina Strömberg. Med.-fil. ex. 56; elev vid Konstakad. i Sthlm 56; utex. 60; kir. mag.-ex., första afd., vid Karol. instit. 59; med. lic. 64; med. hedersdoktor i Köpenhamn 79. Badläkare i Lysekil 59: intendent vid Lysekils badanstalt 72—88. Docent vid Karol. instit. 80;


— 533 —