Sida:Östgötars minne.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
187-203
1625-1626.


187. Petrus Jonæ Agrivillius. F. 1606. Stud. 25; fil. doktor 32; prv. 37. Konsist-notarie i Linköping 33; lektor där 33; tillika kyrkoherde i Slaka 39. D. 1641 54.

188. Andreas Nicolai Vigius. F. i Södra Vi el. Jursdala; fad. bonde. Stud. 1625.

189. Jonas Benedicti Kylander. Stud. 1625; prv. 25. Kommin. i Kärna 33; kyrkoherde i Landeryd 35. D. 1643.

190. Olavus Olavi Forsilius [Forsius]. Stud. 1625; prv. 28. Kommin. i Landeryd; hosp.-prädikant i Linköping 35. D. omkr. 1642.

191. Nicolaus Nicolai Björn. F. i Fliseryd, Kalmar län, 1603 1710; fad. kyrkoherde i Rumskulla. Stud. 25; prv. 28. Kommin. i Rumskulla o. Häsleby 28; kyrkoherde i Tuna 55. D., drunkn., 1659 145.

B. hade 1628 som student låtit sig hänföra af Erich Sefferssons dotter i Fjärdingen; bekänner faktum, men vill ej äkta henne. Han dömes att »effter lagh böta 40 daler; förlijkas medh henne effter gode mäns samtyckio; på fyra åhrs tijdh hafva omsårgh för barnet, sedan hon thett i try åhr sködt hadhe; afvijka af Societete academica och thå straxt förfoga sigh in carcerem till thess han sig betänckt och förskaffade sigh lyfftesmän.» K.-prot.

192. Ericus Torgeri Slachovius. F. i Slaka. Stud. 1625; prv. 29. Komminister i Slaka 39. D. 1641 eller strax förut.

193. Petrus Magni Vigius. F. i Norra Vi 1604; fad. kyrkoherde. Stud. 25; fil. doktor i Franeker, Holland, 32. D. i Paris trol. 1632.

194. Nicolaus Petri Vesterlander [Vesterlosensis]. F. i Västerlösa; fad. bonde. Stud. 1625; prv. 25. Kommin. i Björkebärg o. Ledbårg 33; kyrkoherde (den siste) i Törnsfall 34, i Gamleby 54 (tilltr. ej). D. 1654.

195. Magnus Georgii. Stud. 1625.

196. Botvidus Magni [Husbyensis]. Stud. 1625; prv 29. Komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 35. D. 1651 203.

197. Ericus Jonæ. F. trol. i Söderköping. Stud. 1625.

Skref en gratulation på latinsk vers 1625. — En man vid namn Erik Jonsson blef borgmästare i Skeninge 1631.

198. Petrus Laurentii. Stud. 1625; prv. 42. S. m. adjunkt. D. 1651, begr. 318.

199. Magnus Nicolai Eosander. F. 1603; fad. kyrkoherde i Skällvik. Stud. 25; prv. 27. Kommin. i Ingatorp o. Bällö 27; krigspräst 47; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 57. D. 1658 12.

200. Samuel Petri Drysenius. F. 1600 63; fad. rådman i Eksjö. Stud. 25; fil. doktor 32; prv. 37. Lektor i Linköping 33; tillika kyrkoh. i Rystad o. prost 39; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per och Strå 41. D. 1672 12.

201. Nils Gyllenstjerna, frih. Fad. v. amiral. Stud. 1626. Godsegare a Kurumsnäs, nuv. Hornsbärg, i Tryserum; lefde utan tjänst. D. 1643 el. senare.

202. Christophorus Bononis. F. i Furingstad 1605; fad. kyrkoherde. Stud. 26; prv. 28. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 39; kyrkoherde i Konungsund 49; afsatt 53. D. i Norrköping 1658, begr. 226.

Anklagades för fylleri, okyskhet, hemgång, försummelser af flere slag, vanhäfd af kyrkans inventarier och prästgården m. m.; dog i armod. Vidare om honom se Håhl.

203. Ericus Laurentii Tollstadius. Stud. 1626; prv. 28. S. m. adjunkt.

D. som sådan 1633 eller före.

— 16 —