Sida:Östgötars minne.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
204-215
1626.


204. Johannes Laurentii Tyste [Risingius]. F. i Risinge 1604. Stud. 26; prv. 35. Kyrkoherde i Östra Harg 41. D. 1678 297.

Var med i slagsmålet på Tälje marknad 1627. Se Falk, sid 17.

205. Carolus Canuti. Stud. 1626.

206. Jonas Joannis Kernander [Kaliander]. Fad. kyrkoherde i Åsbo. Stud. 1626; prv. 29. Kommin. i Åsbo 33, i Hof o. Appuna 39; kyrkoherde i Trehörna 52. D. 1662.

För akad. konsistoriet »beklagadhe» han och en helsinge landsmannen M. Erici Toberus, att denne hade skrifvit mot dem en »libellum famosum och henne publicerat på Communitetet.» Se vidare härom n:r 171. K.-prot.

207. Elavus Gunnarl. Stud. 1626.

208. Andreas Svenonis Skederus. F. i Skeda 1608 106; fad. kronobefalln.-man. Stud. i Upps. 26, utrikes 30; jur. o. fil. doktor i Nederland. Kapten vid Sthlms borgerskap 35; tillika »befallningsman öfver Sthlms slott, stad o. malmar» 40. D. 1659 39 (42?).

»Lemnade efter sig namn af en gudfruktig, lärd och skicklig ämbetsman.» Br.

209. Ernestus Davidis. Stud. 1626.

210. Haqvinus Matthiæ Neokylander. F. i Nykil 1599; fad. M. Cuprimontanus, kyrkoherde. Stud. 1626; prv. 28. Krigspräst; kyrkoherde i Västra Harg 42. D. 1675.

Åtföljde sitt regemente till Preussen.

211. Ericus Nicolai Bjugg. F. 160.; fad. kyrkoherde i Vårdsbärg. Stud. 26; fil. doktor 35. Rektor i Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 34. D. 1638.

Af honom finnas åtskilliga småskrifter, »gratulationer» etc., utgifna 1631, bland hvilka några röja spår af poëtisk begåfning och därigenom höja sig öfver den tidens vanliga litterära alster. S.

212. Andreas Laurentii Anthelius. Stud. 1626. D trol. som stud. 1627.

Är antagligen den Andreas Laurentii, som finnes omtalad i Falks nationshistoria sid. 17) och som vid »perlementet» å Tälje marknad Mikaëlitiden 1627 blef så illa slagen, att han strax därefter afled.

213. Suno Nicolai Duræus [Christdalensis]. F. 1595 107; fad. kyrkoherde i Kristdala. Stud. 1619, å ny o 26; prv. 22; fil. doktor 32. Pädagog i Vimmerby 20; kommin. (den förste) i Gladhammar o. Västerrum 20; krigspräst 33; fältprost 34; kyrkoherde i Vinnerstad o. Ask 39; utn. kyrkoh. i Kuddby 52. D. 1652 273.

214. Benedictus Andreæ Fontelius. Fad. kyrkoherde i Kettilstad. Stud. 1626. prv. 38. Kommin. i Söderköping 43; kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 49. D. 1665.

215. Samuel Nicolai Enander [adl. 1658 Gyllenadler, hvilket namn han ej antog]. F. i Västra Eneby 1607 209; fad. prost. Stud. 26; fil. doktor 32; prv. 38. Lektor i Linköping 34; tillika kyrkoh. i Rystad 41; kyrkoh. i Söderköping Skönberga 43; prost 43; hofpräd. 47; superintendent vid armén i Tyskland 48; superintendent i Kalmar 50; biskop i Linköpings stift 55. Egare af Tolefors i Kärna o. Biskopsbärga i Allhelgona. Talman i prästeståndet 60, 64. D. 1670 1712.

Var en lärd, myndig och förmögen man. Visade sig som en nitisk försvarare af härtig Adolf Johans sak vid öfverläggningarna om dennes uteslutande ur regeringen 1660 samt bidrog vid undersökningen 1664 om biskoparne Terseri och Johannes Matthiæ villomeningar i väsentlig mån till den förres fällande. — Hade med sina båda hustrur 17 barn, genom hvilka och sina barnbarn han blef stamfader för femton adliga ätter i Sverige.

— 17 —
Östgötars Minne.2