Sida:Östgötars minne.djvu/596

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6016 — 6020

1857

umgångesman, som genast vinner en hvar, men alla, som närmare lärde känna hans personlighet, funno i honom en vänfast man med ett varmt hjärta och varm medkänsla för allt mänskligt samt med ett religiöst sinne.

Gift 80 m. Hedvig Louise Charlotta Reuterskiöld. f 54. — Barn: Nils Adam Henrik, f. 82, fil. stud.; Nils Johan Gerhard, f. 84, d. 84; Nils Ejnar Lennart, f. 87.

6016. Ludvig August Eklund. F. i Norrköping 1839 13i; frldr Johan Fredrik E., fabrikör, o. Maria Hamlin. Fil. kand. 66; fil. doktor 66. Lärov.- adjunkt i Norrköping 68; lektor i Jönköping 70, i Norrköping 76. Tidningsman; medarb. i »Norrköpings tidningar» 67—74; tidn:s redaktör o. utgifvare 76. Riksdagsman i Andra kammaren för Norrköping 91—96, i Första kammaren för Österg. län fr. 97. D. i Ronneby 1898 177. — Ogift.

E. var en skicklig lärare, sträng och nogräknad i sin undervisning, men icke dess mindre af lärjungarne afhållen och aktad. Som tidningsman gjorde han sig bemärkt genom fast öfvertygelse om sin saks rättmätighet, ett aldrig sviktande mod, orubblig konsekvens, slagfärdighet och ihärdighet samt stilistisk förmåga. »Norrköpings tidningar» blef under hans ledning ett bland landsortsprässens mest betydande organ i konservativ och tullskyddsvänlig riktning. I riksdagen säges han varit »den tysta kraften, som icke älskar att genom buller och bång tilldraga sig uppmärksamheten, men hvilken ändock alltid gör sig gällande och är en mycket viktig faktor.» Han egde ett vaket och känsligt sinne för litteratur och konst, i all synnerhet musik och dramatik, samt var i yngre år en god tenorsångare. I enskilda umgänget öppen, skämtsam, välvillig och gästfri; satte värde på ett godt bord i val dt sällskap.

6017. Carl Herman von Stapelmobr. F. i östra Skrukeby 1838 frldr

Mårten Henrik v. S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Kameralex. 58. Kammarskrifvare i Kammarrätten 64; kamrer vid Sthlms stads brandförs.-kontor 71; afsk. 1901. Kamrer vid Patriot, sällskapet 83. Husegare i Sthlm; egare af villan Ålfsten å Rindö, Sthlms län.

Gift 75 m. Anna Ingeborg Sofia Söderling, f. 56. — Barn : Carl Oskar Jakob, f. 77. civilingeniör; Anna Carolina Augusta, f. 79; Carl Axel Ivar, f. 86; Gerda Ingeborg Carolina, f. 87; Elsa Tyra Carolina, f. 88; Elin Maria Carolina, f. 92; Märta Elisabet Carolina, f. 96.

6018. Carl Johan Emil Haglund. F. i Kimstad 1837 7a; frldr Johan Baptist H., kyrkoherde [4 5 90], o. Emilie Karolina Jacobsson. Med.-fil. ex. 58; med. kand. 62; med. lic. 66. Praktis. läkare i Norrköping 66-518; andre stadsläkare där 81; afsk. 82. Entomolog. Egare af Hårjestad i Lomma ryd o. bosatt där 99. Kommunalman. D. å Hårjestad 1901 9iz.

Gift 60 m. Hedvig Charlotta Margareta Schröder, f. 41. — Barn: Hedvig Emilia Augusta, f. 60; Ernst Erik August, f. 66. läkare [6935]; Kerstin Anna Gustava, f. 68. lärarinna; Sims Emil Patrik, f. 70, läkare [7122]; Bengt Eskil Hans, f. 74, e. o. postexpeditör; Anna Emma Margareta, f. 80; Hedvig Elisabet Margareta, f. 82. d. 83.

6019. Johan Martin Philip Laurenius. F. i Linköping 1837 76; frldr

Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Fredrika Bergenstråle. Elev vid Skogsinstit. 58. Furir vid Första lifgr.-reg.; underlöjtnant vid Värml. faltj.- kår 63; afsk. 71. Privatman, bosatt i Rom flere år. D. där 1887 */»■

Gift 83 m. Ruth Leonard (fr. Baltimore), f. 57, omg. m. George Hare-Ford, amerikansk general.

60 20. Fredrik Gerhard Allard. F. i Östra Husby 1837 8 Vw; frldr Johan Henrik A., organist o. postmästare, o. Margareta Helena Jakobsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 60; prv. 61. Kommin. i Åtvid 66; kyrkoherde i S:t Johannes 79, i Tjällmo 85; kontr.-prost 88-91.

Gift 67 m. Anna Törnvall, f. 43. — Barn: Jonas Henrik, f. 68. läkare [7046]; Maria, f. 70, g. m. Ernst Joél Andersson, godsegare; Fredrik Martin, f. 75. komminister [7256].

- 554 -