Sida:Östgötars minne.djvu/595

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1857

601 1 — 6015

Kalmar folksk.-semin. 75; kyrkoherde i örbårga o. Nässja 77, i Törnevalla 80, i Kuddby 92; prost 91. Folksk.-inspektör 72—78. Pådag. skriftställare.

Gift 70 m. Anna Emelinda Amalia Dorotea Sjögreen, f 44. — Barn: Maria Karolina Elisabet, f. 71; Anna Katarina Matilda, f. 75, g. m. Otto Centervall, kapellprädikant.

6011. Per Gustaf Rosén. F. i Linköping 1838 n/«; frldr Johannes R., hautboist, o. Anna Sofia Ekholm. Fil. kand. 65; fil. doktor 69. Docent i Uppsala 67; professor vid Topogr. kåren 69, vid Generalstaben 74. Lärare vid Artill.- o. ingeniörhögskolan 69, vid Krigshögskolan 78.

Gift 70 m. Maria Charlotta Emanuelsson, f. 46. — Barn: Gustaf Emanuel Johannes, f. 71, d. 87; Elin Maria, f. 72; Karl David Petrus, f. 74, fil. lic.; Hedvig Charlotta, f. 77, d. 78; Gertrud Elisabet, f. 79; Jfdrfa Sofia, f. 84.

6012. Carl Axel Ivar Svensson. F. i Höreda 1839 28u; frldr Per Reinhold S., prost, o. Charlotta Rebecka Rolander. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 67; med. doktor 77. Läkare vid danska armén under kriget 64; underkirurg vid Seraf.-lasar. 68; lasar.-läkare i Oskarshamn 69; öfverläkare vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 79; afsk. 99; praktis. läkare i Sthlm.

Gift 75 m. Elsa Maria Berg, f. 53.

6013. Erik Vilhelm Vretlind. F. i Nyköping 1838 lln; frldr Hans Erik V., rådman o. skräddare, o. Anna Katarina Norgren. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 66; med. doktor i Upps. 67. Bitr. badläkare i Marstrand 63—75; föreståndare för med.-gymnast. institut i Göteborg 67—78; bitr. lärare vid barnm.-underv.-anstalten där 76—85; öfverläkare vid Djursätra brunnsinråttn., Skarab. län, 79—1901; praktis. läkare i Sthlm fr. 87. Skriftställare; redaktör o. utgifvare af »Eira> 82, af »Helsovännen» 86, af »Jordemodern» 88, af »Helsovannens flygskrifter» 92. Riksdagsman i Andra kammaren för Göteborgs stad 85—90.

Gift 1) 70 m. Berta Amalia Grén, f. 42, d. 76; 2) 78 m. Emma Kristina Lénström, f. 52. — Barn i l:a g.: Erik Gabriel, f. 71, e. lärare; Hedvig Matilda, f. 74, gymnast; i 2:a g.: Emmy Berta Vilhelmina, f. 80, d. 81; Karl Vilhelm Johannes, f. 82, ingeniör; Elsa Margareta, f. 84; Ernst Paul, f. 86; Joel Efraim, f. 88; Elias Valdemar, f. 91; Vera Kristina, f. 98.

6014. Herman Rudolf Våhlander. F. i Norrköping 1839 202; frldr Jon V., prost [4 762], o. Laura Maria Charlotta Aspling. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. Lektor i Luleå 71, i Härnösand 75; tf. rektor där 77-81. Ordf. i Vnorrl. läns landsting 1900; v. ordf. i länets hushålln.-sällskap fr. 82; kommunalman. »

6015. Nils Henrik Vult von Steijern. F. i Landeryd 1839 *9i*; frldr Henrik Vilhelm V. v. S., prem.-löjtnant [4 911], o. Emma Charlotta Tisell. Fil. kand. 63; hofr.-ex. 65; fil. doktor 66; jur. kand. 67; jur. hedersdoktor 77. Sekreterare i Riksdagens konstit.-utskott 68—72; v. hhöfd. 70; exped.-chef i Eckl.-dep. 73; statsråd 78 o. chef för Justitiedep. 80; justitieråd 88; präsident i Svea hofrått 89. D. i Sthlm 1899 27r».

V. v. S. utmärkte sig som en mycket framstående ämbetsman med ovanlig förmåga i stilistiskt hänseende; genom sin klokhet, skarpsynthet samt sina juridiska och statsvetenskapliga kunskaper var han en särdeles dugande regeringsmedlem. Som justitieminister egnade han sig med stort intresse å_t lagstiftningsverket, hvilket under hans tid bar goda frukter på åtskilliga områden. Äfven som präsident hade han tillfälle att ådagalägga sin arbetslust och sin stora administrativa förmåga. Blef medlem af unionskommittén 1897 och säges däri intagit en mycket betydande plats. Han egde en utpräglad karaktär; fast i sin öfvertygelse och utan människofruktan, låt han sig ej rubbas af sidoinflytelser. Allvarlig, försynt och tillbakadragen, var han icke någon

- 553 -