Sida:Östgötars minne.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
251-264
1629-1630.

Linköping 42; tillika kvrkoh. i Rystad 43; kontr-prost; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 57. D. 1666 1311.

251. Johannes Henrici Gladerus [Norcopensis]. F. i Norrköping. Stud. 1629.

Utgaf 1633 »Oratio dc calamitate hujus temporis recte ferenda» etc.

252. Johannes Johannis Bergius. Stud. 1629.

253. Johannes Vijnbladh [adl. 1649; förut Matthiæ]. F. i Norrköping 1615 153; fad. handelsman. Stud. i Upps. 29, utrikes 34. Rikskanslären Ax. Oxenstjernas handsekreterare i Kgl. kansliet 40; referendarie 44; kgl. sekreterare 48. Egare »till Risbärga o. Skenala». D. i Sthlm 1659 308.

254. Magnus Nicolai Gripenklo [adl. 1664; förut Palumbus]. F. i Vreta kloster 1610; fad. prost [2]. Stud. i Upps. 29, utrikes 42. Häradshöfding i Tjust; borgmästare i Visby o. fogde på Gotland 46; assessor i Svea hofr. 55, i Reduktionskolleg. 58; borgmästare (politi- o. byggn.-präsident) i Göteborg 64. D. där 1676 154.

Blef assessor i hofrätten »genom en specicl vocation», hvilket häntyder på en framstående skicklighet.

255. Olavus Sunonis [Lincopensis Sunonius]. F. i Linköping 1604; fad. rådman. Stud. 25 o. 29; prv. 36. Hofpräd. hos pfalzgr. Johan Kasimir; kyrkoh. i Borg 39; tillika hosp.-präd. i Norrköping 39; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 46; kontr.-prost 56. D. 1680 266.

»Var en ej olycklig latinsk poët och egde ett talrikt grekiskt bibliotek.» Br. — Hans söner kallade sig Croning.

256. Stephanus Haqvini [Norcopensis]. Stud. 1629.

257. Johannes Stephani [Norcopensis]. Stud. 1629.

Enligt en anteckning af Nicolai grasserade pästen under vintern 1629—30, så att vårterminen sistnämnda år voro endast 35 landsmän närvarande i Uppsala.

258. Johannes Jonæ Fallerius. F. i Veta 1608; fad. bonde. Prv. 28; stud. 30. Krigspräst 38; präd. vid Vadstena krigsmanshus 41; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 51. D. 1664 62.

259. Laurentius Arvidi [Vadstenensis]. Stud. 1630.

260. Petrus Clementis. Stud. 1630.

261. Petrus Magni Solimontanus. F. antagl. i Norra Solbärga. Stud. 1630; prv. 39. Komminister i Mörlunda o. Tveta 40. D. 1657.

262. Johannes Laurentii Laurinus. F. 1609 16; fad. prost i Häradshammar. Stud. 30. Auditor i Svea hofr. 34; lagläsare i 12 härad af Uppland 37; kämn.-notarie i Sthlm 40; stadsnotarie vid Sthlms rådsturätt 46; notarius publikus 52; rådman i Sthlm 54; afsk. 78. D. i Sthlm 1686 10.

En anteckning om L. från 1660-talet förmäler: »nu rådman i Stockholm och intet bätter begärer.» — Hans son Magnus, regeringsråd, adl. Lagerström.

263. Petrus Benedicti. Stud. 1630.

264. Johannes Laurentii Tjustius [Tjustadius]. F. i Ukna. Stud. 1630. Skolmästare vid Stegeborg 35; pädagog i Vimmerby 41; komminister i Hult o. Edshult 42. D. 1668.

Som skolmästare vid Stegeborg hade han i lön »2 tnld åker, fritt öl och mat vid slottet samt 50 daler kmt.» Nic.

— 21 —