Sida:Östgötars minne.djvu/692

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6762—6771
1879.

6762. Carl Johan Gustaf Svartz. F. i Norrköping 1858 56; frldr Jakob Erik S., tobaksfabrikör [5304], o. Karolina Elisabet Forsgrén. Mog.-ex. 77; stud. i Bonn 77—78; jur. prl.-ex. i Upps. 80. Handelskontorist i Norrköping 78—79; tobaksfabrikör där 81. Husegare i Norrköping. Riksdagsman i Första kammaren för Norrköpings stad fr. 99; kommunalman.

Gift 86 m. Dagmar Lundström, f. 67. — Barn: Karl Gustaf Erik, f. 87; Brita Emilia, f. 90.

6763. Harald Fredrik Georg Strömfelt, grefve. F. i Västra Husby 1861 93; frldr Fredrik Knut Harald S., godsegare [5801], o. Marina Fredrika Ehrenkrona. Fil. kand. 82; fil. lic. 85; fil. doktor 87. Docent i Upps. 87; afsk. 89; amanuens vid Riksmuseet botan. afd. 87. D. i Sthlm 1890 293. — Ogift.

S. hade förvärfvat grundliga kunskaper i botaniken och ingaf de bästa förhoppningar om en lysande bana som vetenskapsman. Därtill egde han framstående musikalisk begåfning; komponerade bl. a. den kantat, som utfördes vid invigningen af Östgöta nationshus den 27 november 1885. Till sitt väsen i ovanlig grad sympatisk, var han inom kamratkretsar högt uppburen och efterlemnade ett oförgätligt minne.

6764. Lars August Nilsson. F. i Loftahammar 1847 1612; frldr Nils Peter Andersson, hemmansegare, o. Ingeborg Larsdotter. Folksk.-lär.-ex. 70; v. folksk.-lärare 70-74. — Teor. teol. ex. 89; prv. 89. Komminister i Linderås 91.

6765. Henning Lidberg. F. i Hagebyhöga 1860 1412; frldr Vilhelm L., prost [5288], o. Henny Charlotta Nerén. Teor. teol. ex. 84; prakt. teol. ex. 85; prv. 85. Komminister i Västra Ed 90.

Gift 94 m. Eva Karolina Vilhelmina Pålson, f. 75. — Barn: Aina, f. 95; Sven Vilhelm, f. 99.

6766. Ivan Vilhelm Gustaf Pereswetoff-Morath. F. i Hof 1861 261; frldr Carl Vilhelm P.-M., kammarherre, o. Ebba Ulrika Forsgrén. Handelsbokhållare i Sthlm. D., själfm., där 1887 46. — Ogift.

6767. Ernst Gottfrid Stenberg. F. i Vadstena 1861 313; frldr Johan Gottfrid S., rådman o. grosshandlare, o. Sofia Matilda Sundbergh. Fil. stud. till 81. Köpman i Sthlm 81; naturaliehandlande på Ceylon 88; bosatt i Sydney, Australien, 91, sed. i Perth; clerk vid Registrar general’s department där 96. — Gift; tre barn.

6768. Carl Leonard Laurenius [Petersson]. F. i Linköping 1860 2112; frldr Carl Fredrik Petersson, bläckslagare, o. Carolina Petersson. Teol.-fil. ex. 80; teor. teol. ex. 82; teol. kand. 91. E. lärare i Norrköping 93; v. kollega i Strömstad 95; v. semin.-adjunkt i Växjö 97—98.

6769. Nils Johan Sandberg. F. i Norrköping 1860 163; frldr Nils Henrik S., klädesfabrikör, o. Anna Laura Lovisa Ulmgren. Med.-fil. ex. 81; med. kand. i Sthlm 84; med. lic. där 89. Stadsläkare i Filipstad 91; tillika läkare vid Kalhytte brunns- o. badinrättn. fr. 91.

Gift 90 m. Hedvig Lovisa Freese, f. 66. — Barn: Elsa, f. 92; Gunnar, f. 96.

6770. Sven Gustaf Kling. F. i Norrköping 1859 282; frldr Stefan Eugen K., rådman o. fabrikör, o. Amalia Hortense Ekström. Stud. till 87. Tidningsman; korresp. till »Norrköpings tidningar» 82—87; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» 87; anst. i Svenska prässbyrån 92; riksdagsreferent i Svenska telegrambyrån 93; redaktör af »Vestgötaposten» i Lidköping 96, af »Östergötlands dagblad» i Linköping fr. 01.

6771. Richard Gabriel Borgstedt. F. i Hallingebärg 1859 147; frldr Gabriel Alfred B., förste landtmätare, o. Anna Sofia Arvedson. Tj:man vid

— 650 —