Sida:Östgötars minne.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
343-358
1635-1637.


343. Petrus Haqvini. Stud. 1635.

344. Suno Benedicti. Stud. 1635.

345. Andreas Danielis [Sudercopensis]. Stud. 1636.

346. Laurentius Nicolai Prytz. F. i Veta 1617; fad. kyrkoherde. Stud. 36; prv. 48. Komminister i Kaga 48. D. 1651.

347. Anundus Nicolai Palm [Rystadius]. F. i Rvstad 1616. Stud. i Upps 36, sed. utrikes; fil. doktor 46; prv. 52. Lektor i Linköping 50; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 54. D. 1655.

348. Magnus Magni. Stud. 1636.

349. Ericus Nicolai Prytz. F. i Veta 1619; fad. kyrkoherde. Stud. 36.

350. Johannes Canuti Ödell [el. Ödla]. Fad. major i Risinge. Stud. 1636. Assessor i Göta hofr. 58. D. i Göteborg 1660 91.

Sköt af förtviflan i hjäl sig med en pistol under riksdagen i Göteborg nämnda år.

351. Carolus von Scheiding. F. 1621; fad. guvernör o. ståthållare. Stud 36. Ryttmästare; landshöfding i Keksholms län. Egare af Skedevi i Tjärstad.

Blef 1678 under skånska kriget genomskjuten med tvänne kulor, men läktes.

352. Otto von Scheiding. F. 1623 242; fad. guvernör o. ståthållare. Stud. 36. Militär, slutl. öfverstelöjtnant. Egare af Åby i Horn, Norrö i Kettilstad o. Äng i Sund. D. 1691 2111, begr. i Horn

353. Jonas Nicolai Klingstedt [adl. 1660; förut Klingius o. Kling]. F. i Norrköping 1626; fad. borgmästare, v. lagman. Stud. 37. Leg.-sekreterare i Turkiet 57; kgl. sekreterare; hofråd 73; kansliråd 74; envoyé i Ryssland 80; landshöfding i Nylands o. Tavastehus län 85, i Kronobergs län 87; afsk. 87. »Till Mönkenhoff o. Rakel» samt egare af Hallinge, Sthlms län, o. Ringstad i Östra Eneby. D. i Sthlm 1691 712.

354. Jesper Nicolai Klingius. F. i Norrköping; fad. borgmästare, v. lagman. Stud. 1637.

355. Vibernus Haqvini Pictorius. F. i Vadstena 1616; fad. målare. Stud. 37. Konsist.-notarie i Linköping 40; rektor i Vadstena 48; kyrkoherde i Högby. Västra Skrukeby o. Hogstad 57; prost 74. D. 1675 12.

Sönerna kallade sig Vibjörnson. Genom sonen Elias, kyrkoherde i Lunds stift, är P. stamfader för adl. ätten Vettercrona.

356. Ericus Petri Moretus. F. antagl. i Norrköping o. bror till nästföljande. Stud. 1637.

357. Johannes Petri Moretus. F. i Norrköping. Stud. 1637. Stadssekreterare (syndikus) i Norrköping; befalln.-man på Johannisborgs slott 54; borgmästare i Norrköping 61. Riksdagsman 64. D. 1672 2410.

M. synes under studenttiden varit något stridslysten, ty 1642 anklagades han att hafva »kindpustat» en västmanlänning, hvartill dock M. svarade sig haft orsak, då såväl han som andre hans landsmän af honom måst »lida stoort förtreet», och dömdes till böter, 6 rdr, »eller gåår in carcerem.» Året därpå kom han i arrest därför, att han slagit en guldsmedsgesäll, och 1645, då han illa tilltygat Johan Ödla, kastat dennes ena toffel på ett tak och spikat den andra på dörren samt vid ransakningen sade sig ångra, att han ej slagit den andra toffeln »bredevidh på dören», blef enhälligt beslutet, att M. skulle »relegeras privatim på tu år och mista stipendium.» K.-prot.

358. Johannes Samuelis Asp. F. i Asby; fad. kyrkoherde. Stud. 1637. Kompaniskrifvare trol. vid Östg. inf.-reg. Hemmansegare i Marek i Asby

D. där 1679 134.

— 28 —