Sida:Östgötars minne.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
384-400
1642-1644.


384. Ericus Nicolai Schomerus. F. i Linköping 1616; fad. skomakare. Stud. 42; prv. 43. Subkantor vid Linköpings skola 40; kommin. i Rystad 43; kyrkoherde i Tingstad 61. D. 1674 14.

S. har skrifvit en »Cantilen-bok» 1637.

385. Laurentius Laurentii Franck. Stud. 1642.

Var kanske son af Laurentius Petri Franck, kyrkoherde i Vårdsbärg.

386. Andreas Laurentii Lundius. Stud. 1642. Komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 52. D. 1657 3.

387. Daniel Claudii Ehn [Enærus]. F. i Östra Eneby 1622; fad. kyrkoherde [36]. Stud. 42.

388. Nicolaus Nicolai Kullerus. F. trol. i Höreda 1614; fad. bonde. Stud. 42.

389. Benedictus Petri Husbyensis. Stud. 1642.

Om denne är östgöte, synes ganska ovisst, enär under samma datum finnas i universitetets album bl. a. två dalkarlar inskrifne, men ingen östgöte, hvadan denne möjligen var från Husby i Dalarne. Nic.

390. Magnus Johannis Qvercivillius. F. i Ekebyborna 1620. Stud. 43; prv. 63. Komminister i Askeryd o. Bredestad 70; afsk. 1712. D. i Flisby 1717 2110.

Uppnådde den höga åldern af 97 år, men befanns under sin lefnads senare tid »i ett beklagligt tillstånd.» — Stamfader för ätterna Ekman och Ekmansson.

391. Magnus Johannis. Stud. 1643.

Antagligen är denne Magnus Joannis Pontinus, som af misstag räknats till östgötar. P. var född i Kalmar 1623 112 och blef gymnasist i Linköping 41, stud. i Upps. af Smålands nation 43, slutl. biskop i Linköping 81 och död 1691 218.

392. Andreas Jacobi Ljung. F. 1623; fad. fogde i Ekeby el. Rinna. Stud. 43.

393. Laurentius Laurentii Kraft. F. 1622; fad. hofkamrer i Odensvi. Stud. 43. Frälsefogde på Odensviholm i Odensvi; tit. kamrer. D. efter 1673.

394. Frans Crusebjörn. Stud. 1643.

Denne, som ej återfinnes i Anreps Sv. adelns ättartaflor, kan möjligen vara son af Mer Crusebjörn. resident i Moskva (död 1650), samt blifvit vid unga år inskrifven wm student och tidigt död.

395. Jacobus Andreæ Gyldenklou [adl. 1639; förut Gylle]. Fad. präsident [153]. Stud. 1643. Assessor i Wismarska tribunalet. Egare af Hylinge i Västra Husby. D. 1692.

G. efterlemnade ett stort bibliotek och ett dyrbart myntkabinett, hvilka sedermera ingingo i Kgl. biblioteket.

396. Nicolaus Sunonis Kylander. Fad. kyrkoherde i Frödinge. Prv. 1629; stud. 44. Kommin. i Misterhult; kyrkoherde i Frödinge 54. D. 1675 93.

Enligt Håhl blef K. student 1629, men finnes dock ej inskrifven förr än 1644.

397. Andreas Isaci [Lincopensis]. F. i Linköping 1623. Stud. 44. D. som stud. i Uppsala 1645 54.

398. Johannes Petri Brask. F. i Veta 1623; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Stud. 44.

399. Olavus Andreæ Lindgren. Stud. 1644.

400. Nicolaus Erici Lithander. F. 1621; fad. kyrkoherde i Gryt. Stud. 44.

— 31 —