Sida:Östgötars minne.djvu/731

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7137—7146
1889.

V.-norrl. bataljon 89, vid Kalmar reg. 93; sergeant 93; fanjunkare 96; reservunderlöjtnant 96. — Prl.-ex. 91; stud. i Lund 92; hofr.-ex. 95. E. o. notarie i Svea hofr. 95; e. o. tj:man i Gen.-poststyrelsen 98; aman. i Landtf.-dep. 98; e. o. aman. i Arméförvaltn. 99.

7137. Otto Natanaël Fagerlin. F. i Hjorted 1869 2812; frldr Otto Gottfrid F., godsegare, o. Amanda Josefina Amalia Anderzon. Teol. fil. ex. 91; teor. teol. ex. 96; prakt. teol. ex. 97; prv. 97. Komminister i Tryserum 98.

Gift 99 m. Ebba Kristina Amalia Elliot, f. 73. — Barn: Otto Ejnar, f. 1900.

7138. Nils Hydén. F. i Motala 1870 167; frldr Albert Teodor Eugen H., grosshandlare, o. Anna Sofia Hydén. Med.-fil. ex. 93; stud. vid Karol. instit. Tidningsman; medarb. i »Malmötidningen» 97, sed. i andra tidningar.

7139. Ossian Per August Lundborg. F. i Karlskrona 1869 511; frldr Nils L., lärov.-adjunkt, o. Bernhardina Eleonora Andersson. Jur.-fil. ex. 89; med.-fil. ex. 93; med. kand. i Sthlm 96; med. lic. där 01. Tf. underläkare vid Linköpings länslasarett fr. 02.

7140. Karl Hugo Severin [Andersson]. F. i Norrköping 1869 1412; fad. handlande. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. där 98. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 98—01; bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 99; praktis. läkare i Karlstad 01.

7141. Emil Algot Holmgren. F. i Stockholm 1866 145; frldr August Emil Algot H., lektor [5800], o. Charlotta Eleonora Öhman. Mog.-ex. 86; med.-fil. ex. 88; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. 98; med. doktor i Upps. 99. Docent vid Karol. inslit. 99; e. o. professor 01.

Gift 99 m. Anna Henrika Elisabet Berg, f. 57, lärarinna.

7142. Carl Axel Georg Sidvall. F. i Norrköping 1870 912; frldr Fredrik Vilhelm Georg S., rektor, o. Amelie Elisabet Lindahl. Handelsbokhållare i Hudiksvall 89; bokhållare vid Juniskärs sågverk, Sundsvall, 89, vid Hudiksvalls trävaruaktiebolag 90; kamrer vid Ströms aktiebolag i Norrköping 95.

Gift 99 m. Augusta Maria Månsson, f. 74.

1889.

7143. Seth Hultin. F. i Döderhult, Kalmar län, 1870 165; frldr Otto Maximilian H., byråchef [6007], o. Hedvig Lundqvist. Mog.-ex. 88; med.-fil. ex. 90; med. kand. i Sthlm 94; med. lic. där 99. Bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 99; e. prov.-läkare i Skebo distr., Sthlms län, 99.

Gift 99 m. Ebba Mariana von Schwerin, f. 75.

7144. Ernst Julius Klarin. F. i Norrköping 1869 2511; frldr Gustaf K., fabriksidkare, o. Karolina Petersson. Mog.-ex. 88; fil. kand. 92. Vik. lärare vid Norrköpings allm. läroverk 92 o. 94. Anst. vid sv.-n. konsulatet i Cette, Frankrike, 94; kontorist i Sthlm 98; tjänsteman vid Sthlms handelsbanks hufvudkontor 1900.

7145. Carl Torsten Ulrik Burén. F. i Ekeby 1869 197; frldr Carl Gustaf B., brukspatron [5924], o. Sigrid Sofia Axelina Burén. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 94. E. o. notarie i Svea o. Göta hofr. 94; amanuens i Eckl.-dep. 97 o. i Med.-styrelsen 98. Kanslist i Riksd:s statsutskott fr. 99.

7146. Carl Peter Nilsson Rudbäck. F. i Kråkshult, Jönk. län, 1863 13; frldr Nils Peter Johansson, arbetare, o. Johanna Johansdotter. Mog.-ex. 88;

— 689 —
Östgötars Minne.44