Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7

kyrkogården ligger en stor ätthög, och på en landtrygg, som icke långt härifrån sträcker sig ifrån norr till söder, ligga åtskillige andra sådane. Här stå flere bautastenar, af hvilka en håller 8 fot i höjd. I trakten häromkring finnas jemväl flere ätthögar; i synnerhet äro de ganska ansenlige, som visa sig till venster om vägen vid Böslingebackar. Eldsbergs kyrka, som ligger ofvanom dessa backar på en bergshöjd, visar sig vidtomkring och tjenar sjöfarande till landtkänning.

Närmare Halmstad passeras till venster om vägen den ljunghed, hvarest Carl XI 1676 vann ett fältslag öfver Danskarna. Å en klumpig gråsten, som här stått sedan denna tid, har för några år tillbaka följande inskrift blifvit inhuggen: Stympad men kämpande föll här den tappre Lützow i fältslaget den 17 Augusti 1676. Något längre fram höjer sig en rund jordkulle, hvars yttre kant är till 2 fots höjd med gråsten kringmurad och med björkar kringplanterad. På denna jordkulle, som ligger till venster om och helt nära vid vägen, står en granitobelisk. Grunden utgöres af trenne små trappsteg. Fotställningen håller 2 fot 6 tum i hvarje sida och 6 fot 4 tum i höjd. Öfverdelen är ungefär dubbelt högre. Vid hvarje hörn står en en liten rund afvisare. Här läses: Carl XI biträdd af Rutger v. Ascheberg vann här sin första seger den XVII Aug. MDCLXXVI. Invånare af Halland reste minnesvården under Carl XIV Johans X regeringsår. En dylik granitobelisk kunde i en treflig park göra något intryck, men här å den ödsliga, tufviga, vidsträckta ljungheden, jemte hvilken en oöfverskådlig hafsyta utbreder sig, liknar densamme en dyrbar leksak. Enhvar inser välmeningen härmed; men jag skulle likväl tro, att Carl XI, som tog sin gemål från den granne,