Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


9.
Husaby — Skara.


Husaby har en skön belägenhet på nedersta afsatsen af Kinnekulle. Härifrån öppnar sig en vidsträckt utsigt öfver en bördig slättmark. Vid anblicken af den åldriga tempelbyggnaden, som varit Sverges första domkyrka, och den höga slottsruinen, som är en lemning af Skara Biskopars fordna residens, flyttas tanken tillbaka på våra förfäders första steg till en högre bildning. Här ligga tvenne märkvärdiga källor, den ena, som heter S. Sigfrids, omkring 300 steg öster om kyrkan; den andra, som kallas S. Britas, ungefär lika långt vester om samma helgedom.

Vi nedgingo till S. Sigfrids källa, hvarest Olof Skötkonung, hans gemål och omgifning blifvit kort före år 1000 christnade. Denna källa uppspringer från foten af en sandstenskulle och har en svag ådra, men ett välsmakande vatten. Mången sjukling sökte här återvinna en förlorad helsa. Tron på vattnets undergörande kraft väckte hos det lutherska presterskapet förargelse. Källan blef derför på inrådan af Laurentius Petri igenfylld, men hon blef likvisst en tid derefter upptagen. En liten rönn utskjuter ur sandstenskullen och beskuggar med sina många grenar detta heliga vatten. Af denna rönn ha Sverges