Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
105
Äggrätter, Kremer och Fruktmos.

öfwerslås med så mycket kokande watten, att det skyler dem, och stå dermed täckte tills de äro wäl utswällde. Då fråntages allt det hwita, och det gula lägges i solen, eller på en warm kakelugn att torka; sedan stötes en del helt fint, och det öfriga skäres i sådana stycken, att man kan lätt borttaga dem, när de blifwit kokade. Det­ta stötta citron- och pomerans-pulfwer förwaras sedan i torra wäl korkade flaskor, och då man will blanda det, är twå delar citron och en del pomerans bästa proportionen. Pulfret nyttjas i de rätter, som böra koka fort, och hwars färg icke lider af det att skalen qwarblifwa. På det­ta sätt kan man, för drägligt pris, skaffa sig denna tilla öfwerflöds-krydda, som gör en så werkelig god smak i mjölk- och frukträtter.

På annat sätt.

Färska bär, af hwad slag som hälst, sättas på elden med sött, men utan watten, och koka tills de wäl mosat sig; jemte litet citronskal och kanel, om man har. Då wispas häruti så mycket godt hwete-, potatos-mjöl eller rifwet bröd, att bärgröten blifwer tillräckligen tjock, hwarefter den slås upp att kallna, och ätes med söt grädda eller mjölk. Detta bärmos är gan­ska tarfligt; men ändä rätt wälsmakande, och sommartiden hälsosamt och kylande.

På de orter där man har bien, och är wan wid honing i matredningen, kan af bär och frukter, utan särdeles kostnad, tillredas många smakliga rätter.