Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
126
Grönsakers och Rötters Torkning.

spenaten de första dagarna, tills den börjar taga torka; och då den kännes alldeles torr, föres den tillsamman, och ligger så några dagar, hwarefter den förwaras.

På annat sätt.

Om man icke har ett tjenligt rum, att på föregående sätt utströ spenaten, så skaffar man sig spenat af det stora bredbladiga, eller så kal­lade holländska slaget: den upptages med roten, och bör ännu icke wara skjuten i frö, utan en­dast i sin största frodighet. En torr och warm dag bör äfwen wäljas härtill, då daggen aldeles blåst bort, så att spenaten icke har någon fuktighet. Derefter borttagas alla gula blad, och äfwen fröknopparna, om sådana skulle wara utlupna, och 3 till 4 spenatstånd bindas till­samman om roten, med en trå eller segelgarn. Twå sådana knippor bindas wid hwart band, hwilka sedan hängas öfwer en stång, i en wind, som har fritt drag, eller i ett kök, som eldas. Knipporna sättas icke för tätt till hwarandra, och när spenaten är torr, nedtages den och med en grof sax klippes då bladen från stjelkarna, hwarefter den förwaras i tort och warmt rum.

Att torka Nässlor till Grönkål.

Som nässelkålen anses för ganska hälsosam, men nästan blott en tid på året erhålles, så kan detta förwaringssätt härstädes, må hända, till någons tjenst finna rum.

Nässlorna tagas om wåren då de ännu äro fina, och utbredas helt tunnt på ett slätt och

rent golf, samt få friskt drag, men icke sol; de

röras