Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8
Sopprätter.

låck kokar alldeles mjuk. Då den är färdig, silas salt kött- eller fläskspad deruti, hwarmed kålen ännu kokar en half timma. Surkål kokas alldeles på samma sätt; men har man något färskt kött- eller fläskfett, så är det ganska godt, att deruti först låta surkålen fräsa, och sedan slå hett watten uppå den, dermed den fullkokar, då salta spadet sist tillslås, hwarmed den fullsjuder.

All soppmat som kokas med salt kött, bör först koka ensam med watten, ware sig kål, ärter eller soppa; ty hwarken gryn, ärter eller kål blifwa rigtigt mjuka om de strax läggas i salta spadet; men deremot blifwer hwar och en af dessa rätter ganska ätlig, då dess vegetabiliska ämne uti watten först upplöses, och köttet sedan gifwer det sin smaklighet.

Grönkål med salt Kött.

Härtill kan flera wexters blad med för­mån nyttjas: först mållan, såsom den wanligaste; men bladen af spenat, rödbetor och mangolt, äro i synnerhet härtill tjenliga, särdeles de twenne sednare slagen, hwars stora blad gan­ska mycket lätta arbetsmödan wid rensningen. Dessa kålslag, ensamma eller tillhopa blandade, förwällas ganska wäl, och hackas fint med så mycket hwetmjöl, som fordras för att göra kålen simmig. Då den nu skall sättas på elden, uppkokas förut det watten man härtill skall nyttja, så att man har det förhands kokhett. Har man då lägenhet att bestå litet smör, ensamt eller hopblandadt med något fett, hwilket gerna stannar ofwanpå kallnat kött- eller

spad,