Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
149
Om Brödbakning.

och upphängas strax att torka: och blifwer detta bröd lika så godt och mört, som af blotta rågmjölet.

Finare Potatos-bröd.

Potäterna härtill skalas äfwen råa, och koka i söt mjölk, med litet salt, eller hälften mjölk och hälften watten: det förra är dock bättre. När rötterna äro wäl kokade och sönderstötta, att inga klimpar finnas i massan, så slås den i baktråget, och göres med godt hwetmjöl till en deg; jäst ilägges, och degen jäser; hwarefter deraf bakas tjocka bullar, knäckekakor, eller skorpor. Som bullar är det ganska godt medan det är färskt; men gammalt, blifwer det nog torrt; deremot är det ganska godt till knäckebröd och skorpor, hwilka båda brödslag blifwa mycket goda och möra. Anis och fenkol, ensamme eller hopblandade, iläggas wid uppbakningen.

Palt-bröd.

Dertill bör det spad gömmas, hwaruti korf och palt kokat, hwilket till mer eller mindre myckenhet blandas till bloden: då man har sådant spad, kan hälften af hwardera slaget wara lagomt; men har man det icke, så tages en del dricka, och twå delar blod. Korfspadet wärmes något, och deruti wispas sedan blodet, och med detta degspad, och sammanmalet råg­mjöl, göres degen som till annat rågbröd; den arbetas ganska wäl med jäst, jäser och uppbakas som spiskakor, dock icke mycket tunna.

Wid uppbakningen ilägges fint hackad purjo-

och