Sida:Berättelser af författerinnan till Amtmannens döttrar.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
171

Damen N:o 4. Skall dana skalder. Hon föredrar »ljufva, bleka kinder», och har åtagit sig att föra sonnetternas och serenadernas tid tillbaka.

Damen N:o 5. Dans. Hon skall lära den församlade ungdomen att dansa på en sky, så att man ej är i stånd att se att golfvet derunder ej är rent.

Damen N;o 6. Vår kära värdinna, fru Betty Edeltorp. Estetik, symbolik, litteratur, plastik, pedagogik, politik och små fruntimmers-talenter.

Damen N:o 7. Skall bemöda sig att göra den nuvarande, alltför gamla ungdomen ung, vänja den af med att »roa sig på balerna och finna det så ofantligt roligt», samt skall i en serie undervisande föredrag utveckla huru mycket bättre det är att lefva på balerna i stället för att roa sig der. Jag föreslår här en klassindelning. 1:sta klassen, som kunna få laudatur: De som säga att de ha tråkigt och verkligen ha tråkigt, följaktligen komma »att lefva» temligen nära. 2:dra klassen, cum laude: De som säga att de ha roligt, »men dock ha tråkigt.» 3:dje klassen: De som säga att de ha roligt, att det är så ofantligt roligt, och som verkligen tycka att de ha roligt. Dessa sistnämda äro admittitur-hopen, den hopplösa ungdomen, »ty finna det tråkigt måste och skall den, om det eljest är något bevändt med den».

Damen N:o 8. Danar medborgare och medborgarinnor. Det anställes prof med tre bålar, alla af en något olika blandning. Derefter göres försök att finna harmonien och jemnvigten.

Damerna N:o 9, 10, 11 och 12 ombetros värfvet att tillsammans taga sig an Norges nuvarande ende skald, hr Björnstjerne-Björnson. De skola bemöda sig att bringa den påtagliga öfvervigt som björnen hos