Sida:Berzelius Bref 9.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

106

vil säga om Herr Assessoren har så mycket, ½ ℔ til beredning af flusspatssyra. Jag vil bereda litet artificiell flusspat och analysera den för at få riktiga elementer för yttroceriten. Nog tror jag at de vi hafva äro rätt bra, men Humphry Davy har nyligen kommit fram med en ny analys af flusspat, som ger en procent mindre kalk än efter våra.116 Hans analys bär väl spår af det största analytiska fusk, som man kan tillåta sig, då frågan är om et fullt precist resultat, men för at visa det måste man tillika låta honom förstå, huru en sådan analys bör göras. Han hade pulvriserat sin flusspat så illa, at han måste uphetta den med svafvelsyra 8 serskilta repriser, innan den slutade at ge fluss[pats]syregas, och emellan hvar gång togs massan ut och pulvriserades. Huru kan et sådant försök bli accurat?

Nå äntligen har jag fått läsa Davy's vederläggning af mina argument emot hans theorie om saltsyran.117 Denna vederläggning är högst merkvärdig, den består i följande ord, som jag utskrifver directe: »Prof. Berzelius has lately adduced some arguments, which he conceives are in favour of chlorine being a compound of oxygen, from the laws of definite proportions; but I cannot regard these arguments of my learned and ingenious friend as possessing any weight. By transferring the definite proportions of oxygen to the metals, which he has given to chlorine, the explanation becomes a simple expression of facts; and there is no canon with respect to the multiples of the proportions in which different bodies combine». — Herr Assessoren gorde mig en tjenst med at jemföra dessa rader med mit argument hämtadt från sammansättningen af basisk saltsyrad kopparoxid med kristallvatten (står i Thomsons journal något häfte för 1813)118 för at se, om i Davy's svar ligger någon ting relativt til saken mer än de sista orden, som lära vilja säga så mycket som at hvad Berzelius nu i 6 år sökt bevisa med sina försök är origtigt. — Det är ju en grundelig vederläggning. — Nog skal han få påskrifvit för en sådan dictatorston. Nu är jag arg på honom, således tiger jag ännu litet;