Sida:Berzelius Bref 9.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

128

65. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 8 maij 1815.

Jag får tacka ödmjukast för Hr Assessorens sista bref; hvaraf jag med stor smärta erfor at mit hopp at vid det här laget få Hr Assessorens sällskap här i staden ej upfylles. Jag kan dock icke göra mig quitt det hoppet, at, när räkningars upgörande, boupteckningsanstalter och dylikt ledsamt bråk är fullgordt, så finner Hr Assessoren det oundvikligt at få liten förströelse och at sysselsätta sin upmerksamhet med andra föremål, och då kommer Hr Assessoren hit.

En gång i vintras frågade Hr Assessoren, om jag icke hade lust at göra en tour åt Norige i sommar. Det har jag ej endast lust til, utan til och med längtan efter, och tager mig den friheten at fråga, om ej Hr Assessoren skulle villja stå vid sit förslag, taga mamsell Marie och kanske et resesällskap åt henne med sig, och så kånka vi af åt Norige, deponera mamsell Marie hos Hr Assessorens syster,139 och vi göra våra excursioner i norrska bergen, betrackta zirkonsieniten kring Fredriksvärn, Faradisbacken vid Christiania, Kongsberg, Arendal o. s. v. Hela resan behöfver ej fordra mer än högst 6 veckor, men den kan räcka längre, om Hr Assessoren vil kosta mer tid på den.