Sida:Berzelius Bref 9.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
229

Bohnstedt140 har frågat mig til råds om en rostugn, som en af hans hyttfogdar vid Riddarhyttan proponerat at låta bygga, til vändrostningens lättare verkställande. Jag förstår icke stort deraf men tycker ej at den duger, A äro rostugnar, hvari skärsten rostas, först i den nedersta och flyttas sedan. I den öfversta skulle det vara fullrostadt och tages då ut, hvarefter contentum af den nästa flyttas dit. Det ser ut, som ingen annan luft kommer in i de öfre rostugnarna än den, som passerat den nedersta och torde kunna i den 3;dje åtminstone anses för aldeles fri från obunden syrgas. Var god och säg mig et ord, om detta är at tilstyrka.

Med Hochschild, som kom hem från England, feck jag den obehagliga underrättelsen om Tennants tragiska ändalyckt i Frankrike141, med all ohygglig omständlighet. Han hade i fallet afbrutit båda benen, et lår, en arm, halsen och krossat hufvudskålen; men lefde ändå en half tima, ehuru utan tecken til medvetenhet och utan at kunna öpna ögonen. — För öfrigt ingen ting nytt ur den vettenskapliga verlden, mer än dem Hr Assessoren sett af Gilb[erts] Annal[er] No 1 för i år. — Sefström har jagat efter sådan soda, som skulle innehålla jodsyra, men besynnerligt nog at vi icke funnit någon enda, som hållit et spår deraf.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

Min vördnad för famillen.


66. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 26 juni 1815.

Just nu i detta ögonblick feck jag Herr Assessorens vänskapsfulla bref jemte underrättelsen om den dyrbara presenten, som jag önskar at kunna bruka och använda på et gifvaren värdigt sätt. Herr Assessoren talar om allt såsom så fasligt

9 — 22185. Berzelius.