Sida:Berzelius Bref 9.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

136

Härtil kommer nu at, om ej det enda försök jag hittils gort på phosphorsyrlighet gifvit et origtigt resultat, så förhåller sig det syre, som uptages af phosphor i syrligheten, til det, som uptages i syran, = 4 : 5; hvadan det torde följa at phosphorsyra består af , en föreningsgrad som vi ännu ej funnit äga rum hos någon annan oxiderad kropp, och det skulle väl kunna hända at, om det så förhåller sig, som saken nu ser ut, det mechaniska i construction af en så ovanlig oxid, som mot 1 p. radical håller 5 p. syre, fordrar denna ovanlighet i construction af dess partiklars förening med andra oxider, och skulle utan den ej kunna äga rum, och om jag hade Herr Assessorns förmåga af inre mekanisk åskådning (sit venia verbo phosphorisico), så skulle jag fundera ut det.

I vettenskapsvägen ingen ting nytt. — Prins Oscar fortfar med lika lust och lika ifver. — Vid lectionen om lustgas fyllde vi oss rätt excellent, och prinsen tyckte så mycket om at se sina cavalierers glädje, at vi repeterade fylleriet i 3 lectioner. Vet Herr Assessoren at det ruset meriterar at kännas.

Hälsning och vänskap.
Berzelius.


70. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 maij [1816].

Tackar för sändningen af dragon-ornamenterna. Prinsen syntes tycka om dem. Jag har begärt former för lejonhufvena och kronorna, och feck då veta at hela spelet är köpt i Berlin och at ännu ingen ting blifvit beställdt här i Sverige. Prinsen lofvade låta göra modeller til nya hufvuden och kronor och har under tiden talat om dem et par gånger, så at jag nog tror at han kommit i hog dem, ehuru jag ej vet, hvad som kan vara gort dervid. Hvad garnituret för hvarje karl kostat, vet förmodligen ingen, emedan det gått på den all-