Sida:Berzelius Bref 9.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

138

Nu börjar jag få reda på phosphoren. I mit sista bref hade jag gort en misskalkul. Syret i syrligheten är til syret i syran = 3 : 5, och syrligheten innehåller en quantitet syre, som i dess neutrala salter är 1½ gång basens, då syrans är 2½ gång. Lägger man nu ½ til båda ställen, så blir det 2 och 3 för 1½ och 2½ och om denna halfva finnes i phosphoren, så är syret i syrligheten til syret i syran = 4 : 6, d. ä. aldeles såsom i andra syror och syrligheter. — Nu går jag löst på phosphoren sjelf; jag tänker undersöka, om phosphoren i phosphorbundet silfver eller jern frambringar mer syra än en lika vigt vanlig phosphor; gör han det, så är spelet vunnet.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

Mina vördnadsbetygelser til famillen.

P. S. Bergscollegium har unanimt deciderat, emot Rothoff, at Vena cobolt är en handelsvara; äfvensom de också afgort at Eggertz skulle förlora sit stipendium; hvilket genom den hederlige och ärlige Robsam's tilställning hade blifvit gifvit åt Scheele, om Rothoff ej motat dem.152

D'Ohsson har analyserat grönspaten från Björnmyresveden, och hans analys är så väl gord, at den kan införas i Vet. Acad. Handlingar.153 Detta fossil är malacolith. Den är . Han har äfven analyserat Broddbo granat, som är et trippelsilicat af lera, jernoxidul och manganoxidul. — Vi tänka at i sommar hos Hr Assessoren göra den i evighet omtalta serien af blåsrörsförsök.71. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 10 juni 1816.

Jag tackar mycket för sista intressanta brefvet. Nog söker jag taga connoissance af magnetismen, men jag får ej