Sida:Berzelius Bref 9.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

146

och kan väl appliceras hit förmedelst ännu en öpning med en ventil i. — 15 lod Gripsholms ättika, i kokning mättade med slammad krita och sedan kalken utfälld med kolsyradt kali, gåfvo 3564 lod kolsyrad kalk. Ättiksyrans mättningscapacitet är 15,64.

Vi hafva 4 tunnor malen senap; som är mindre gul än den engelska. Vinberg påstår, at om den kan färgas, kan den genast säljas och til 50 p. c. högre pris. Hvarmed kan man försöka färga den?

Min vördnad för alla gynnare, vänner och bekanta i Fahlun, ingen nämd och ingen glömd.

J. Berzelius.


75. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 3 nov. 1816.

Tackar ödmjukast for underrättelsen om Bergmanska dissertationen. Nilson har jag sett en gång, men ej de medförde stenarna. Det skulle förundra mig, om han vet stort, ty Gmelin, som kände honom, ansåg honom såsom en narr;