Sida:Berzelius Bref 9.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
159

lösa sig ofullkomligt i vatten och afsätta et basiskt salt. Zirkonjord kristalliserar ej med svafvelsyra, hvarken med eller utan öfverskott på syra, intorrkar til en gummilik massa, som ställd på kackelugnen et par dagar hårdnar och blir hvit, saltlik, deliquescerar i fugtig luft och löses fullkomligt i vatten. Ur en uplösning af svafvelsyrad eller saltsyrad thorjord, hvartil man sätter svafvels[yradt] kali til vätskans mättning, fälles intet. Ur en dylik zirkonjords-solution utfälles et dubbelsalt, som likt det af cerium löses i rent vatten. Thorjordsuplösningar fällas af oxalsyrad ammoniak. Zirkonjordsuplösningar icke; men håller liquidum litet kali, så fälles srirkonjorden i form af oxals[yrad] kali-zirkonjord. Thorjord kristalliserar icke med saltsyra, zirkonjorden anskuter. — Nu återstår det blott at kunna med bestämdhet säga, hvar thorjorden finnes, men det kan jag intet. Alt hvad jag vet, är at den vid Kårarfvet förekommer i et fossil, som liknar gadolinit, och vid Finbo är en tilfällig beståndsdel af flusspats[yrad] ytterjord med fl[usspatsyradt] cerium.

Tusen tacksägelser for kolpulvret. Jag gorde kolen efter receptet, de lyckades utomordentligt, så at jag nog misstänker at mina adjutanter spräcka kolfvar ibland med flit för det ljufva nöjet at spränga skålar.

Nu skal jag begynna en afhandling om bestämda proportioner såsom motivering för Tabellen, ämnad at komma in i 5:te (?) häftet.

Har jag berättat at jag julafton feck et diplom från Institut de France, Académie des Sciences, såsom correspondent?

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

Vördnadsbetygelser för famillen och landshöfdingens.