Sida:Berzelius Bref 9.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
163

en undersökning på rothoffiten.203 Forselles analyserar chabasie från Gustafsberg. Kallstenius är här och skal icke eller få gå fåfäng.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

P. [S.] Mina vördnadsbetygelser för famillen och landshöfdingens.83. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 15 maij 1817.

Tusen gånger, eller nära detta antal, har jag kommit ihog at det var min tour at skrifva och at orsaken til dröjsmålet helt och hållet var å min sida; men jag har varit så tracasserad af mina experimenter, som ge så trögt några resultat, at jag icke haft lust til någon ting. Nu har Farbror väckt mig ur dvalan, och jag skal derföre gifva et tecken af mit vakande tilstånd.

Det fägnar mig at höra at Farbror ej så fullt och fast beslutat at öfverge oss i bolaget, och det så mycket mer, som jag äfven var betänkt på at ge detta bestyr på båten, hvilket jag hufvudsakligast tog för compagnieskapet med Farbror och med Eggertz; men blir Farbror quar, så håller jag väl ut också.

Commerce Collegii betänkande om låne-ansökningen har nu kommit. Det afslår lån på såpa och ättika på grunder, som ej kan ogillas, men tilstyrker för de öfriga artiklarna rättigheten til et 3 gånger större lån, än någon annan har. Jag skal väl nu ut i supplik-vägen och tigga Statsrådet om at få fullt up, och kanske säga et ord åt kronprinsen deri. Ville Farbror skrifva en rad til Hans Exc. Rosenblad, vore kanske ej onyttigt.

H. K. H. hertigen har bett mig hälsa Farbror och Eggertz at H. K. H. önskar at, om någon möjlighet är, få möss-