Sida:Berzelius Bref 9.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

drickssmak. Därtill säger hon sig sätta äfven något bränvin, litet örter, litet bröd, en sill, och litet gjäst. — Ett vackert recept!

Emedlertid synes det, att Herr Doctorns tanka om behofvet af gluten vid desse operationer lärer hafva mycket skäl.

Sälja ej Herrarne äfven af den starka ättickan, som kan utspädas med 1+12 gång vattn: och taga betalning i proportion? I det fallet vill jag be min commissionaire att köpa däraf.

Var gunstig och hälsa Herr Bruks Patr. Hisinger, som ville ursägta att jag i dag ej hinner svara honom. Vale et fave.

J. G. Gahn.


2. Gahn till Berzelius.

Fahlun d. 20 september 1807.


Herr Professor J. Berzelius,
Stockholm.

Jag har någon tid varit så plågad af tandverk, att jag ej kan afhålla mig att fråga Herr Professoren, som bättre än någon annan känner djur-chemien och hvars bok om djur-chemien jag med så mycket nöje och tacksägelse till auctorn läste, hvad kan vara orsaken till denna caries i benen, som gör tandverk, och hvaruti kan den bestå, för att med någon trolighet kunna upsöka botemedel däremot? Det är en besynnerlig brand, som af intet ännu kändt lärer kunna släckas eller arreteras! Nog måtte dock Vår Herre veta ett medel och detta ondas botande ej vara stridande mot sakens och människokroppens och dess materiers natur. Altid hafva de sjuka ställena i mina carierade tänder visat syra eller ändrat de vegetabiliske färgorne på reactionspapper lika som syror, oagtadt att min salive gärna på desse papper altid, svagt men tydeligt, reagerar som alkali. Detsamma har jag äfven försökt på andras angripne tänder och äfven på uttagne

2 — 22185. Berzelius.