Sida:Berzelius Bref 9.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

tänder, som varit väl rentvättade, då papperet vått väl tiltrykts till det carierade stället.

Om det gifves någon utväg att hitta på en bot, tilltror jag Herr Professoren bäst därom af alla. Be tusende eller många tusende botemedel, som hittils äro gifne, äro väl alla au hazard tagne ur registret af enkla och sammansatte ämnen, som naturen och konsten fournerar, sällan efter någon présentable raison.

Jag måste berätta ett phenomene, slägt med djurchemien, som i sommar händt mig, på ett sätt som gorde det tillika litet löjligt. Jag har i sommar mot hösten giftat bortt en dotter2, och till dess bröllop skulle hennes mor nödvändigt hafva en prägtig skinka. Hon hade nyttjat till dess insaltning ett recept, länt ur Inrikestidningarne, som skall af våra hushållerskor här vara funnit förträffligt, då man i hast, på 14 dar eller 3 veckor, vill hafva kött och fläsk saltat, och således i synnerhet tjenligt för sommartiden och som lyder som följer:

4 ℔ koksalt kokas till en saltlake, låtes kallna, slås
på köttet, att det väl står öfver
detsamma.
1+12 ℔ socker
4 lod saltpetter
17 bouteiller vattn

Min hustru, som ej hade receptet tillhands, då préparationen skulle göras, hade i stället för 4 lod saltpetter tagit 14 lod och kanske litet mindre vattn, föga öfver 4 kannor. Om bröllopsdagen, då skinkan stod på elden att koka, kom hushållerskan inspringandes med största alteration, berättandes andfådd att skinkan tog eld, att där slog starka blixtar ur kjettelen och att huset stod i fara för eldsvåda, samt satte alla dem hon först råkade i fullt alarm. Då jag hant komma ut och feck se saken, var det verkeligen både ganska besynnerligt och vackert att påse: dels upkommo öfver alt på vattnytan i kjettelen klara eldgnistor af blänkande sken, som stilla föddes och försvunno, dels kastades långa, ibland nog häftiga och starka blixter strimmor i alla directioner öfver vattnet. Jag lätt lyfta af kittelen och kokningen stadna,